06 Emnesiden: fanen Statistikk

Fanen statistikk
Fanen statistikk

I denne fanen vises karakterstatistikk for emnet. Ved å klikke på det grønne ikonet i statistikkolonnen, får fagpersonen opp karakterfordelingen for de enkelte vurderingsenhetene. Fagpersoner som har tilgang til det, kan også hente opp protokollen for vurderingsenheten ved å trykke på lenken Vis protokoll.

Fanens innhold

Følgende informasjon vises:

Termin

Terminen eksamen ble avlagt (reell tid).

Vurderingsgrunnlag

Her vises navn på vurderingsordning hvis den er satt, ellers vises navn på vurderingskombinasjonen. I tillegg vises vurderingsstatus.

Dato

Eksamens- eller innleveringsdato.

Kandidater

Antall kandidater oppmeldt til vurderingsenheten.

Møtt

Antall kandidater møtt til eksamen

Stryk

Antall stryk

Gj.snittlig karakter

Gjennomsnittskarakter (strykkarakterer ikke medregnet)

Statistikk

Ved å klikke på det grønne ikonet, får du opp karakterfordelingen for eksamenen det gjelder:

Karakterfordeling
Karakterfordeling

Statistikken er den samme som vises på Studentweb. For mer informasjon, se brukerdokumentasjonen for Studentweb:

Tilgangskontroll

Denne fanen er tilgjengelig for alle som får logge inn i Fagpersonweb. Noe av innholdet er imidlertid tilgangsbegrenset, både med modulvalg og via roller.

Modulvalg

For at antall møtt, stryk, gjennomsnittskarakter og statistikk skal være synlig, må antall møtt til eksamen overstige verdien som er angitt i modulvalget MINKANDKAR: Hvis modulvalget VISPROTOK er satt inaktivt, vil Vis protokoll-lenken aldri være synlig.

Modulvalg MINKANDKAR og VISPROTOK
Modulvalg MINKANDKAR og VISPROTOK
Statistikk skjules for vurderingsenheter der antall møtt er lavere enn verdien angitt på MINKANDKAR
Statistikk skjules for vurderingsenheter der antall møtt er lavere enn verdien angitt på MINKANDKAR

Roller

  • Dersom fagpersonen har rolle på emnenivå på emnet eller stedrolle på institusjonsnivå, kan hun se all statistikk, uavhengig av antall møtt og modulvalget MINKANDKAR. Disse får også tilgang til protokollen for vurderingsenheten via lenken Vis protokoll.
  • En fagperson med rolle på et studieprogram knyttet til emnet, får også se lenken Vis protokoll, men får kun tilgang til protokollen for sine egne studenter.
Publisert 5. des. 2016 15:43 - Sist endret 2. des. 2019 08:54