Rutinebeskrivelser og sjekklister

Her finner du fremgangsmåter for hvordan du skal gå frem ved ulike arbeidsoppgaver.

Rutinebeskrivelser

Navn

Oppdatert

Godkjenning/innpassing

24. aug. 2016 12:35

Rapportering til Lånekassen ifm utvekslingsstudenter

Error: resource not found: /dokumentasjon/rutiner/utvekslingsstudenter-lanekassen

SNR-tjenesten

Error: resource not found: /dokumentasjon/rutiner/snr-tjenesten
Klargjøre FS-klienten for nytt NOM-opptak februar, 2018

Doktorgradsutdanning

Error: resource not found: /dokumentasjon/rutiner/doktorgradsregistrering
Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Error: resource not found: /dokumentasjon/rutiner/felles-mal-for-vitnemal
Registrering av kontaktperson Error: resource not found: /dokumentasjon/rutiner/registrering-av-kontaktperson
Resultatutveksling Error: resource not found: /dokumentasjon/rutiner/resultatutveksling
RUST (pdf) 28.10.2014
GAUS Error: resource not found: /dokumentasjon/rutiner/gaus

Sjekklister

Navn

Oppdatert

Klargjøring før semesterregistrering

21.11.2014

Godkjenningssaker og forhold som påvirker eksport til GAUS

20.11.2014
Publisert 11. apr. 2012 12:42 - Sist endret 12. apr. 2022 13:04