Sjekkliste for godkjenningssaker og data til GAUS

Registrering av godkjenningssaker og data som overføres til GAUS. Forhold som påvirker kvaliteten i GAUS-eksport.

  Oppgave Modul Bilde/Felt/Knapp Hvem gjør hva? Tidspunkt Merknad institusjon
1

Bruk felleskoder for Type sak (ANNET, FORHÅND, FORKUNNSK, INNPASS, REALKOMP)

Godkjenning

Godkjenningssak samlebilde/Type sak

   

Kun felleskoder (koder med verditype F) rapporteres til GAUS

2

 Bruk felleskoder for Status behandling. (med status overføring til GAUS=J: BEHANDLES OG BEHANDLET ) Kodebildet hentes opp ved å dobbeltklikke i feltet Type sak.

Godkjenning

Godkjenningssak samlebilde/Status behandling

   

Kun felleskoder (koder med verditype F og Overføres til GAUS = J) rapporteres til GAUS

3

Bruk felleskode for utenlandsk lærested.

Godkjenning

Person Eksternstudium/Institusjon

   

Kun felleskoder i FS sin fellestabell for institusjoner rapporteres til GAUS

4

Legg inn ansvarlig saksbehandler

Godkjenning

Godkjenningssak samlebilde/Ansvarlig saksbehandler

   

Denne gjør det mulig å kontakte og diskutere på tvers av institusjoner. En slik mulighet er en hovedbegrunnelsene for GAUS. OBS: For at dette skal ha noen nytte bør også kontaktinformasjonen til saksbehandler være registrert i FS (Koder/Felles/Saksbehandler).

5

Legg inn begrunnelser og vurderinger

Godkjenning

Godkjenningssak samlebilde/Merknad

   

Utfyllende informasjon vedr. saksbehandlingen. Informasjon fra saksbehandler i merknadsfeltene er gjerne det som oppfattes som mest nyttig for saksbehandlere fra andre læresteder når de gjør søk i GAUS.

6

Legg inn evt merknader gjort ift. til de enkelte eksterne stedene for denne studenten

Godkjenning

Person Eksternstudium/ Merknad

   

Informasjon fra saksbehandler i merknadsfeltene er gjerne det som oppfattes som mest nyttig for saksbehandlere fra andre læresteder når de gjør søk i GAUS.

7

Legg inn eksterne resultater avlagt ved det utenlandske lærestedet

Godkjenning

Person Eksternstudium/ Resultat

   

De eksterne resultatene overføres til GAUS

8

Legg inn merknader ift de konklusjoner som fattes

Godkjenning

Godkjenningssak samlebilde/underbildene: Omfang-Jevngod med grad - Realkompetanse- Fritak Vurdkomb - Emneoverlapp / Merknad

   

Utfyllende informasjon vedr. konklusjonen som er fattet.  Informasjon fra saksbehandler i merknadsfeltene er gjerne det som oppfattes som mest nyttig for saksbehandlere fra andre læresteder når de gjør søk i GAUS.

9

Knytt til de dokumenter som inngår i saksgrunnlaget

Godkjenning

Godkjenningssak samlebilde/Dokumenter/Inngår+Eksport Gaus

   

Karakterutskrifter/vitnemål fra eksterne institusjoner som er lest inn i dokumentarkivet.

 

Publisert 20. nov. 2014 16:04 - Sist endret 31. aug. 2016 10:39