Sjekkliste for semesterregistrering

Klargjøring for åpning av semesterregistrering i Studentweb og gjennomføring av semesterregistreringsperiode

  Oppgave Modul Bilde/Felt/Knapp Hvem gjør hva? Tidspunkt Merknad institusjon
1

Avklare og definere periode for Semesterregistrering

  • Sette datoer

Semesterregistrering

Bilde Semesterregistrering      
2

Opprette og vedlikeholde studieprogram

Studieelementer

Bilde Studieprogram samlebilde med underbilder

     
3

Innrapportering av studieprogram til Lånekassa

  • Avvikende progresjon, studiepoengforskyving, deltakeravgift og lignende

Studieelementer

Bilde Studieprogram samlebilde, underbilde Rapportering

     
4

Ferdigstille fag- og studieplaner med vurderingsformer

Studieelementer

Rutine FS200.040 Eksport studieinformasjon

     
5

Opprette og vedlikeholde emner

Studieelementer

Bilde Emne samlebilde

     
6

Emneinfo legges inn, Infotekster vurderingstid fra EpN legges inn

Studieelementer

Emne samlebilde, underbilde Info og underbilde Vurd.tid.

     
7

Opprette og vedlikeholde emnekombinasjoner og knytte dem mot studieprogram

Studieelementer

Emnekombinasjon samlebilde

     
8

Generere undervisnings- og vurderingsenheter for aktuell år og tidskode for emner som starter i semesteret man planlegger til

Undervisning

FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter og FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter

     
9

Informere om hvilke valgemner som skal gå

 

Institusjonens nettsider

     
10

Oppdatere eventuell brukerveiledninger på nettsider om bruk av Studentweb

 

Institusjonens nettsider

     
11

Oppdatere innhold i Utdanningsplanen del 1

Koder

Bilde Planinformasjontype

     
12

Sjekke at planinfo er koblet til alle aktuelle studieprogram

Studieelementer

Bilde Studieprogram samlebilde, underbilde Planinfotype

     
13

Registrere og oppdatere informasjon om betaling

  • Registrere og oppdatere fakturadetaljtype (status, beløp, kontering)

  • Oppdatere fakturadetaljtyper koblet til kull (dersom en bruker det)

  • Generere fakturaer (hvis de skal forhåndsgenereres)

Betaling

Bilde Fakturatype,  Bilde Fakturadetaljtype, Rutine: FS207.001 Fakturaoppretting, sjekk rapport FS206.005 Fakturadetaljtype for kull

     
14

Tilrettelegge for selvbetjent fakturering

Semesterregistrering

Bilde Webapplikasjon - Modulvalg

     
15

Lage eller oppdatere spørsmål om akseptanse

  • Eks: Akseptanse resultatutveksling

Semesterregistrering

Bilde Akseptansetype

     
16

Kontrollere at modulvalg for Studentweb                             

  • Lage eller oppdagere eventuelle spørreundersøkelser      

Semesterregistrering

Bilde Webapplikasjon - Modulvalg

     
17

Kontroller at Studentweb er klargjort

  • Gjøre nødvendige endringer etter diagnosen

Semesterregistrering

Rapporter FS009.002 Webapplikasjon - Diagnose - Bakgrunnsdata

     
18

Opprette nye studieprogram, studieretninger, kull og klasser

Opptak

Rutine FS159.001 Opprette søkere som student

     
19

Informasjon til studenter om at det er åpnet for semesterregistrering (epost, nettsider)

Person

FS201.005 Brev til student med PIN-kode og E-post-informasjon eller personrapport FS214.001 Send e-post

     
20

Registerkort

  • Generere fritak for betaling (FS359.001)

Semesterregistrering

Rutiner: FS359.001 Generering av registerkort

     
21

Studentkort

         
22

Semesterkvittering

  • Skrive ut og distribuere semesterkvitteringer

Semesterregistrering

Rapporter: FS.352.001 Semesterkvittering eller  Semesterkort app

     
23

Importere bilder

         
24

Eksportere til e-læringssystem/LMS  Kontroll av personroller

Studieelementer

       
25

Eksportere til timeplanleggingssystem

Studieelementer

Rutiner: FS.200.050 Integrasjon FS - Syllabus  eller FS.200.060 Integrasjon FS - TimeEdit

     
26

Eksportere studentopplysninger til BIBSYS

FSSYSTEM: Modul rapp

BIBSYS: FS040.001 Studentopplysninger til BIBSYS

     

 

Publisert 21. nov. 2014 13:54 - Sist endret 1. aug. 2018 10:08