01 Godkjenningsakstyper og Godkjenningsakstatus

Mulige sakstyper og behandlingsstatuser for godkjenningssaker, er definert som felleskoder i kodebildene Godkjenningssakstype og Godkjenningsakstatus. Felleskodene skal ikke endres ved institusjonene og det anbefales at det kun benyttes felleskoder og ikke opprettes lokale koder i de nevnte kodebildene.

For hver godkjenningssakstype og for hver sakstatus er det i kodebildet definert:

om forekomsten med denne sakstype og sakstatus skal eksporteres til GAUS om det er en aktiv kode om det er en felleskode (F) eller lokal kode (L). Det anbefales ikke å bruke lokale koder grunnet rapportering til GAUS og Lånekassen (lokale koder blir ikke rapportert). om det gjelder en sak som er under behandling (gjelder kun Godkjenningsakstatus)

1. Godkjenningsakstyper

ANNET Annen type sak
FORHÅND: Forhåndsgodkjenning
INNPASS:     Innpassing av ekstern utdanning
FORKUNNSK:   Forkunnskaper
REALKOMP:       Realkompetanse

Merk: Sakstypen INNPASS skal brukes for alle typer innpassingssaker, både saker som skal og ikke skal rapporteres til Lånekassen. Kontrollen mot hvilke saker og antallet studiepoeng som skal rapporteres til Lånekassen skjer gjennom registrering i egne felt i FS.

2. Status behandling

Hver godkjenningssak må gis status for behandling i Godkjenningssak samlebilde. Følgende verdier for Godkjenningsakstatus benyttes i godkjenningssaker registrert i FS:

BEHANDLES:

Under behandling

BEHANDLET:

Ferdig behandlet. Utløser sterkere kontroller for endringer i

underbildet Omfang

MANGEL:

Saken har mangler

- eksempelvis manglende dokumentasjon/manglende opplysninger

TRUKKET:

Saken er trukket av søker/student

- søker vil få mulighet til å trekke søknaden sin selv i ny StudentWeb

når det kommer funksjonalitet for å sende inn søknader elektronisk fra webapplikasjonen.

- når saksbehandler legger inn utvekslingsstatus TRUKKET på en Utvekslingsperson, settes denne statusen automatisk på forhåndsgodkjenningen dersom den har status UBEHANDLET

UBEHANDLET:

Ubehandlet

- saken er registrert som innkommet (fordelt), men ikke behandlet

UFORDELT:

Ikke fordelt sak

- status som gjelder søknader lagt inn i fra ny StudentWeb og som må fordeles til saksbehandler

UTGÅTT:

Utgått sak

- en rutine setter automatisk denne statusen på saker av typen FORHÅND som har ligget med status UBEHANDLET i mer enn 6 måneder.

Alle avsluttede godkjenningssaker som ikke har blitt TRUKKET eller satt til UTGÅTT, skal ha sakstatus BEHANDLET.

Flere av statusene vil først få en reell betydning og funksjonalitet når studentene selv kan sende inn søknader elektronisk via StudentWeb. Søknadsfunksjon er innført med StudentWeb 3.

Publisert 24. nov. 2014 11:08 - Sist endret 20. sep. 2017 09:38