02 Godkjenningsakstyper, Godkjenningsakstatus og Rapportering

Publisert 24. nov. 2014 11:08

Mulige sakstyper og behandlingsstatuser for godkjenningssaker, er definert som felleskoder i kodebildene Godkjenningssakstype og Godkjenningsakstatus. Felleskodene skal ikke endres ved institusjonene og det anbefales at det kun benyttes felleskoder og ikke opprettes lokale koder i de nevnte kodebildene.

For hver godkjenningssakstype og for hver sakstatus er det i kodebildet definert:

om forekomsten med denne sakstype og sakstatus skal eksporteres til GAUS om det er en aktiv kode om det er en felleskode (F) eller lokal kode (L). Det anbefales ikke å bruke lokale koder grunnet rapportering til GAUS og Lånekassen (lokale koder blir ikke rapportert). om det gjelder en sak som er under behandling (gjelder kun Godkjenningsakstatus)