02 Ulike nettlesere

Firefox

Firefox viser ikke viser seglet til den digitale signaturen når man åpner PDF-en i Vitnemålsportalen. Det kommer heller ikke med dersom man skriver ut PDP-en på papir.

Publisert 21. jan. 2017 16:58 - Sist endret 19. feb. 2020 09:27