03 Signerte PDF-er

Hva betyr det at PDF-ene er digitalt signert?

Når resultater deles (både via lenke og ved overføring til HR-systemer/utdanningsinstitusjoner) vil mottaker ha mulighet til å se de delte resultatene som en PDF. Denne PDF-en vil være digitalt signert av Unit.

Mer informasjon om digital signering og verifisering finnes på Vitnemålsportalen sine nettsider.

Publisert 25. jan. 2017 14:31 - Sist endret 30. jan. 2020 10:55