01 Generelt om Vitnemålsportalen

Generelt

  • Det er kun den som har oppnådd resultatene som kan dele egne resultater
  • Personens navn vises slik det er registrert i Folkeregisteret
  • Navn på institusjonen hvor resultatene hentes fra vises med dagens navn på institusjonen
  • Innlogging via Feide (krever aktiv Feide-konto) eller ID-porten (krever norsk fødselsnummer eller D-nummer).
  • Portalen tilbys på bokmål, nynorsk og engelsk
  • Dataformatet som benyttes heter ELMO og er basert på to CEN-format (europeiske standarder)

Hvordan fungerer Vitnemålsportalen?

Det er mulig å dele resultater på to måter:
1) Gi innsyn via lenke
2) Overføre resultater til en mottaker via et HR-system eller en utdanningsinstitusjon

Det er kun personen som har oppnådd resultatene (resultateier) som kan logge seg på i Vitnemålsportalen og få opp sine resultater. En mottaker kan altså kun få se en persons resultater dersom resultateieren har gitt mottakeren tilgang til dette.

Gi innsyn via lenke

Ved å logge seg på i Vitnemålsportalen kan resultateieren velge hvilke resultater han/hun ønsker å gi innsyn i. Vitnemålsportalen vil så generere en lenke som man enkelt kan sende til ønsket mottaker. Resultateier kan bestemme hvor lenge lenken skal være aktiv og hvilket språk resultatene skal vises på (bokmål, nynorsk eller engelsk, etter hvert også på nordsamisk). Alle e-poster som sender fra Vitnemålsportalen har avsendereadressen: ikkesvar@vitnemalsportalen.no.

Overføre resultater til en mottaker via et HR-system eller en utdanningsinstitusjon

Hvis en person søker jobb via et HR-system som er koblet til Vitnemålsportalen, vil han/hun få mulighet til å dele sine resultater ved å trykke på en knapp i HR-systemet. Knappen vil da føre vedkommende til Vitnemålsportalen hvor han/hun logger seg inn. Videre må vedkommende velger hvilke resultater som skal deles og trykke på "Overfør resultater". Resultatene sendes da til HR-systemet.

Overføring til en utdanningsinstitusjon vil foregå på samme måte som med HR-system, men via studiestedets administrative systemer. NB! Institusjoner som benytter det studieadministrative systemet FS har resultatutveksling som foregår utenfor Vitnemålsportalen.

Inaktivitet

Vitnemålsportalen er satt opp med en grense for inaktivitet på 60 minutter før man automatisk blir logget ut. Meldingen ved utlogging som følge av inaktivitet er følgende: "For å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til informasjonen om deg, har vi logget deg ut. Dette skjer automatisk etter 60 minutter uten aktivitet."

Publisert 19. des. 2016 15:06 - Sist endret 29. mars 2022 14:12