Fagpersonweb

Fagpersonweb er en webapplikasjon som lar fagpersoner utføre en rekke nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver, og fungerer som støtteverktøy i undervisningspraksisen.

 

Kort om Fagpersonweb og gevinster ved å ta applikasjonen i bruk

  • I Fagpersonweb kan fagpersoner selv oppsøke oppdatert informasjon om sine studenter, direkte fra FS-basen. Dette sparer studieadministrasjonen fra å måtte lage navnelister til faglærere.
  • Oppmøteregistrering i Fagpersonweb registreres direkte i FS-basen, og informasjonen er umiddelbart tilgjengelig for studieadministrasjonen. Dette sparer både faglige og administrative ansatte for merarbeid ved å produsere og vedlikeholde papirbaserte oppmøtelister for hver undervisningstime.
  • Oppmøteregistrering med kortleser muliggjør effektiv oppmøteregistrering også for større studentgrupper
  • Sensurmodulen muliggjør effektiv digital håndtering av sensur, klagesensur og distribusjon av begrunnelser også for eksamener som ikke foregår i digitale eksamenssystemer. Dette sparer både studieadministrative og faglige ansatte for arbeid knyttet til produksjon, distribusjon og innsamling av papirbaserte sensurlister for disse eksamenene. I kombinasjon med klagemodulen i Studentweb kan også studentene forvente en raskere og mer smidig behandling av forespørsler om begrunnelse.
  • Modulen for godkjenning av obligatoriske aktiviteter i forbindelse med undervisningen gir institusjonene en enkel løsning for å administrere og innhente slike godkjenninger fra faglærere. Dette sparer både studieadministrative og faglige ansatte for merarbeid knyttet til papirbasert håndtering av slike godkjenninger.
Publisert 13. feb. 2012 13:48 - Sist endret 14. juli 2022 08:56