Historikk

Tjenesten ble satt i produksjon i 2011 og er et tilbud til alle institusjoner.

Høsten 2015 ble det satt i gang et prosjekt for videreutvikling av applikasjonen.

I perioden høsten 2015 - høsten 2016 ble hele applikasjonen skrevet om til ny plattform og nytt design (FUN).

Første versjon av ny Fagpersonweb kom i produksjon 6. januar 2017.

I 2017 ble applikasjonen utvidet med en ny modul for sensurregistrering.

Nyutviklingsprosjektet ble ferdigstilt 1. oktober 2017.

 

 

Publisert 22. mars 2021 17:51 - Sist endret 22. mars 2021 17:51