Kjente feil i Fagpersonweb

Nivå

Feilene blir klassifisert etter følgende nivåer:

1. Kosmetisk feil: Synlig feil som bør rettes, men som ikke påvirker brukeropplevelsen nevneverdig.

2. Ordinær feil: Synlig feil som påvirker brukeropplevelsen, men brukeren får utført oppgaven sin

3. Kritisk feil: F.eks. feil som hindrer brukeren i å utføre oppgaven sin, feil som fører til at personopplysninger blir eksponert for uvedkommende, feil som fører til at data blir slettet eller ødelagt. Feil som medfører brudd på nasjonale retningslinjer.

Prioritet

A, B eller C basert på en helhetsvurdering av feilens utbredelse, alvorlighetsgrad og sannsynlighet for at den inntreffer.

Kjente feil

Dato Beskrivelse Workaround Nivå Pri. Referanse
01.06.2017 Sensurregistrering steg 1: Når jeg tabber meg gjennom sensurregistreringen og kommer til nederste linje på siden, havner jeg bak knappe-stickyen   1 C FPW-1138
16.06.2017 Sensur: Kommentarinputfeltet er ikke ekspanderbart i Internet explorer Bruk en annen browser hvis det er et problem. 2 C FPW-1159
29.08.2017 sensur-oppdrag.jsf: Får ikke ekspandert kommisjon hvis emnekoden inneholder prosenttegn eller skilletegn Emnekoder med prosenttegn eller skilletegn i seg bør generelt unngås. 2 C FPW-1281
31.08.2017 Sensur: Antall desimaler i karakterskala stemmer ikke overens med verdien for finhet   2 C FPW-1293
01.09.2017 Feil varselmelding ved manglende tilgang til sensuroppdrag   1 C FPW-1309
18.09.2017 Begrunnelsesvarsler teller antall begrunnelsessaker, ikke antall kandidater Ikke registrer mer enn én begrunnelsessak per kandidat 2 C FPW-1353
22.09.2017 Se JIRA   1 C FPW-1365
10.10.2017 Klagesensur: Sensurvarsel vises på forsiden dersom det finnes en klagesak uten at karakteren er protokollført Unngå å registrere klagesaker på karakterer som ikke er protokollført. 2 C FPW-1395
22.12.2017 Samsensur feiler dersom antallet kandidater er høyere enn 1000   3 C FPW-1427
22.08.2018 Emnesiden: Inaktive vurderingskombinasjoner håndteres ikke på en konsekvent måte Ingen 3 A FPW-1537RT322622
12.09.2018 Bruk av tilbakeknapp rett etter Feide-innlogging krasjer applikasjonen Ikke bruk tilbakeknappen rett etter Feide-innlogging 2 C FPW-1535
4.12.2018

Termin kan ikke gå over et årsskifte

Start- og sluttdato for termin settes i kodebildet Årstermin. Dette bildet har ingen funksjonalitet for å sette årsinkrement. Fagpersonweb forholder seg derfor ikke riktig for terminer som går over årsskiftet.

Ingen 3 A  
12.11.2019 Utdanningsplan mangler for enkelte studier       RT369020
13.11.2019 Ikke mulig å sende e-post med med mer enn 100 tegn i Emne-feltet Bruk et kort emne     RT366641
12.05.2020 Begrunnelse: Ved bestått/ikke-bestått vises ikke strykkarakterer i grensesnittet hvis sensuren er ført i et annet system enn Fagpersonweb      

RT379654FPW-1650

12.05.2020 Oppmøte - legg til student: Søk på fullt navn for en student gir ingen treff Søk på enten fornavn eller etternavn     RT377985FPW-1650
12.05.2020 Emnesiden - Fanen Studenter. Filtrering på vurdering skiller ikke på vurderingsenheter på samme vurderingskombinasjon       RT376589FPW-1654

 

 

Publisert 15. sep. 2017 16:16 - Sist endret 9. nov. 2022 14:17