Kjente feil i Fagpersonweb

Nivå

Feilene blir klassifisert etter følgende nivåer:

1. Kosmetisk feil: Synlig feil som bør rettes, men som ikke påvirker brukeropplevelsen nevneverdig.

2. Ordinær feil: Synlig feil som påvirker brukeropplevelsen, men brukeren får utført oppgaven sin

3. Kritisk feil: F.eks. feil som hindrer brukeren i å utføre oppgaven sin, feil som fører til at personopplysninger blir eksponert for uvedkommende, feil som fører til at data blir slettet eller ødelagt. Feil som medfører brudd på nasjonale retningslinjer.

Prioritet

A, B eller C basert på en helhetsvurdering av feilens utbredelse, alvorlighetsgrad og sannsynlighet for at den inntreffer.

Kjente feil

Dato Beskrivelse Workaround Nivå Pri. Referanse
01.06.2017 Sensurregistrering steg 1: Når jeg tabber meg gjennom sensurregistreringen og kommer til nederste linje på siden, havner jeg bak knappe-stickyen   1 C FPW-1138
16.06.2017 Sensur: Kommentarinputfeltet er ikke ekspanderbart i Internet explorer Bruk en annen browser hvis det er et problem. 2 C FPW-1159
29.08.2017 sensur-oppdrag.jsf: Får ikke ekspandert kommisjon hvis emnekoden inneholder prosenttegn eller skilletegn Emnekoder med prosenttegn eller skilletegn i seg bør generelt unngås. 2 C FPW-1281
31.08.2017 Sensur: Antall desimaler i karakterskala stemmer ikke overens med verdien for finhet   2 C FPW-1293
01.09.2017 Feil varselmelding ved manglende tilgang til sensuroppdrag   1 C FPW-1309
18.09.2017 Begrunnelsesvarsler teller antall begrunnelsessaker, ikke antall kandidater Ikke registrer mer enn én begrunnelsessak per kandidat 2 C FPW-1353
22.09.2017 Se JIRA   1 C FPW-1365
10.10.2017 Klagesensur: Sensurvarsel vises på forsiden dersom det finnes en klagesak uten at karakteren er protokollført Unngå å registrere klagesaker på karakterer som ikke er protokollført. 2 C FPW-1395
22.12.2017 Samsensur feiler dersom antallet kandidater er høyere enn 1000   3 C FPW-1427
22.08.2018 Emnesiden: Inaktive vurderingskombinasjoner håndteres ikke på en konsekvent måte Ingen 3 A FPW-1537RT322622
12.09.2018 Bruk av tilbakeknapp rett etter Feide-innlogging krasjer applikasjonen Ikke bruk tilbakeknappen rett etter Feide-innlogging 2 C FPW-1535
4.12.2018

Termin kan ikke gå over et årsskifte

Start- og sluttdato for termin settes i kodebildet Årstermin. Dette bildet har ingen funksjonalitet for å sette årsinkrement. Fagpersonweb forholder seg derfor ikke riktig for terminer som går over årsskiftet.

Ingen 3 A  
10.12.2018 Godkjenning av obligatoriske aktiviteter: Lista over aktiviteter filtreres på tid, og ikke reell tid Informer brukerne 2 B

FPW-1582, RT410455RT329408RT386306

LØST

12.11.2019 Utdanningsplan mangler for enkelte studier       RT369020
13.11.2019 Ikke mulig å sende e-post med med mer enn 100 tegn i Emne-feltet Bruk et kort emne     RT366641
12.05.2020 Begrunnelse: Ved bestått/ikke-bestått vises ikke strykkarakterer i grensesnittet hvis sensuren er ført i et annet system enn Fagpersonweb      

RT379654FPW-1650

12.05.2020 Oppmøte - legg til student: Søk på fullt navn for en student gir ingen treff Søk på enten fornavn eller etternavn     RT377985FPW-1650
12.05.2020 Emnesiden - Fanen Studenter. Filtrering på vurdering skiller ikke på vurderingsenheter på samme vurderingskombinasjon       RT376589FPW-1654
13.05.2020 Begrunnelse: Hvis kandidaten både har klaget og bedt om begrunnelse, og klagesensuren faller før begrunnelsen er gitt, vises karakteren som ble satt i klagesensuren i stedet for opprinnelig karakter i grensesnittet      

RT380964RT403942FPW-1656

LØST

13.05.2020 Forsiden: Hvis kandidaten både har klaget og bedt om begrunnelse, og klagesensuren faller før begrunnelsen er gitt, får klagesensor varsel om begrunnelsen på forsiden      

RT380964RT403942FPW-1655

LØST

01.07.2021 Begrunnelse: Meldingen "Studenten har gyldig godkjenning" kan vises dersom det er registrert en ekvivalens på vurderingskombinasjonen etter gammel modell. Fagpersonweb må oppdateres til den nye modellen som tillater flere ekvivalenser per vurderingskombinasjon. Gi beskjed til FS-support, så vi kan slette den gamle ekvivalensen.     FPW-1681RT407775

Løste feil

Dato Beskrivelse Løst i versjon Nivå Pri. Referanse
  Emnesiden - Fanen vurdering: Terminvelgeren tar utgangspunkt i tid i stedet for reell tid       RT386688, RT386306FPW-1649
  Strekkodelesing ved masseregistrering av studenter. Man må logge av og på etter hver registrering.  2.3.21     RT#441417
  Lenke til begrunnelsesregistrering på forsida feiler i Internet Explorer 2.3.18 3 C FPW-1592RT336040
05.02.2019 Problem med manuell registrering av oppmøte og feil fremvisning av dette i FPW Fikset i kommende databaseoppgradering 3 A

FPW-1562 og FPW-1563

(RT333046)

11.09.2017 Se JIRA Fikset til versjon 2.3.16 3 B FPW-1335
15.10.2018 Oblig-godkjenning: Studentene sorteres ikke på kandidatnummer hvis de er kandidatnummerert 2.3.15 2 B FPW-1577RT325931
05.05.2018

Problem med kombinasjon av studieprogramroller

Hvis en fagperson har tilgang til studenter på et emne via to forskjellige studieprogramroller, oppstår følgende problemer:

  1. Alle studenter vises to ganger, og all informasjon knyttet til hver student vises også to ganger (se det som står etter «Undervisning» og «Studieprogram» i eksempelet under).
  2. Antall studenter blir feil
  3. Dersom de to rollene gir tilgang til forskjellige grupper med studenter, "vinner" rollen som gir tilgang til færrest studenter
2.3.15 3 A FPW-1554RT260857
21.02.2019

Sortering av studenter

under godkjenning av obligatoriske aktiviteter er ikke lik rapportene fra FS. Det blir derfor vanskelig å føre inn sensur som først er foretatt på papir.

2.3.15 2 C RT334618
30.08.2018

UU: Når jeg velger språk i nedtrekksmenyen, forsvinner det valgte språket fra lista

Dette kan virke forvirrende for enkelte brukere.

Ingen 2 B FPW-1534
21.08.2018

E-post på emnesiden: Mottakerlista sorteres ikke riktig

Skulle vært sortert på studentens etternavn, men sorteres på noe annet.

2.3.13 2 B FPW-1533
21.08.2018 Se JIRA 2.3.13 3 A FPW-1551
21.08.2018 Se JIRA 2.3.13 3 A FPW-1551
10.07.2018 E-post på emnesiden: Dersom mottakerlista er veldig lang, kan den forsvinne utenfor kanten på skjermen, og du har ingen mulighet til å scrolle 2.3.13 2 B FPW-1532RT257703
18.04.2018 Se JIRA   3 C FPW-1498
           

 

 

Publisert 15. sep. 2017 16:16 - Sist endret 12. nov. 2021 11:58