Dokumentasjon

Endringer i FS-klienten

Detaljerte beskrivelser over de ulike versjons- og klientendringene.

Brukerhåndbøker

Beskrivelse av alle moduler og FS-relaterte webapplikasjoner.

Sjekklister

Felles rutinebeskrivelser og sjekklister for registreringer i FS.

Kursdokumentasjon

Inneholder dokumentasjon som brukes på superbrukerkurs.

Fra institusjonene

Inneholder brukerdokumentasjon og rutinebeskrivelser utviklet av institusjonene som bruker FS.

Annet fra FS

Inneholder øvrige veiledninger, avtalemaler (SMS) og skjemaer.

Instruksjonsfilmer

Inneholder demonstrasjonsfilmer som er laget for vise registrering av saker og data i FS.

Teknisk dokumentasjon

Inneholder teknisk dokumentasjon for partnere / tredjepart.