print logo

Dokumentasjon

Hjelp til pålogging for passordbeskyttede sider.

Lenke til diskusjonsforum og nettkurs finner du i høyrekolonnen.

Brukerhåndbøker

Inneholder alle brukerhåndbøker, med beskrivelse av alle moduler og FS-relaterte webapplikasjoner.

Rutinebeskrivelser/sjekklister

Inneholder felles rutinebeskrivelser og sjekklister som er utviklet for registreringer i FS.

Kursdokumentasjon

Inneholder dokumentasjon som brukes på superbrukerkurs.

Instruksjonsfilmer

Inneholder demonstrasjonsfilmer som er laget for vise registrering av saker og data i FS.

Annet fra FS

Inneholder øvrige veiledninger, avtalemaler (SMS) og skjemaer.

Fra institusjonene

Inneholder brukerdokumentasjon og rutinebeskrivelser utviklet av institusjonene som bruker FS.

Teknisk dokumentasjon

Inneholder teknisk dokumentasjon for partnere / tredjepart.

Søk i dokumentasjonen