Beskrivelser av feilsituasjoner og håndtering av dem

Dokumentasjon av rutiner/forslag til løsning på feilsituasjoner som trolig kan oppstå igjen.

Kopier malen, lim den inn under og bytt ut teksten i kolonne nr 2.

Tema

Stikkord som gjør det lettere å finne saken (f.eks. feilmeldinger)

Hva skjedde?

Beskrivelse av problemet/hva som skjedde

Løsning

Hvordan problemet ble løst/hvilke valg som ble tatt

Aktuell teknologi

Teknologi/verktøy som ble benyttet for å løse saken

Lenke til ev. Jira-sak

 

Lenke til ev. RT-sak

 

 

Publisert 26. okt. 2017 10:15 - Sist endret 26. okt. 2017 10:15