Teknisk dokumentasjon

Dette er den tekniske dokumentasjonen av FSWS (FS Web Service), som blant annet inkluderer WSDL-filer og XML-skjemaer for uttrekk.

 

For henvendelser om FSWS, send epost til fs-support@sikt.no. Ta med "FSWS" i emnefeltet.

URL til tjenester

FSWS jobber mot to ulike servere, TEST og PROD.

TEST-server er https://fs-test.uio.no

PROD-server er https://fsws.usit.no

Versjon

Gjeldende versjon av FSWS-REST kan slås opp med:

Test: https://fs-test.uio.no/fsrest/Versjon
Prod: https://fsws.usit.no/fsrest/Versjon

Oversiktsbilde for FSWS

FSWS er delt opp i to typer tjenester: SOAP og REST, At man bruker SOAP-tjenestene signaliseres ved at det står "fsservices" i URL. At man bruker REST-tjenestene signaliseres ved at det står "fsrest" i URL.

Hvordan kommer jeg i gang med å teste tjenester?

For å komme igang så trenger du å ha et brukernavn og et passord. Dette må bestilles gjennom FS-kontakten på institusjonen du skal lage integrasjon mot. Den personen godkjenner behovet og sender mail til "fs-support@fsat.no" med følgende opplysninger:

  • Om det er en ekstern leverandør som vil ha tilgang, i så fall navn på leverandør.
  • Navn og mobilnummer til kontaktperson
  • Hvilke tjenester som man ønsker å benytte

Når dette er gjort kan man sette igang å teste.

Dersom man allerede har en bruker, men mangler tilgang til de gitte tjenestene, send en mail til "fs-support@fsat.no" med hvilken bruker det gjelder og hvilken tjeneste man ønsker å få tilgang til.

SOAP vs. REST

Det er mange diskusjoner rundt SOAP mot REST i Webservicer, og den generelle konklusjonen er at dersom man ikke har spesielle behov, så er REST den beste veien å gå. Dette er den konklusjonen som FS har lagt seg på, og alle nye tjenester som kommer fra oss vil være på REST. Dette vil si at vi ikke videreutvikler SOAP-tjenestene våre, vi vil kun foreta feilrettinger.

Dersom du ikke allerede bruker SOAP-tjenestene, ikke begynn å bruke dem! Vi kommer ikke til å støtte dem utover feilrettinger. REST-grensesnittene leverer de samme dataene (og mer til) og det er her utviklingen fortsetter.

SOAP-tjenestene i FSWS

FSWS er organisert i flere tjenester. En institusjon trenger bare ett brukernavn/passord mot FSWS, men man må be om tilgang til hver enkelt tjeneste.

Beskrivelse av tjenestene:

  • BAS: Uttrekk til BrukerAdministrative Systemer.
  • Bris: Uttrekk til Studentsamskipnaden i Oslo.
  • CDM: Uttrekk til utdanning.no.
  • CRUD: Innsetting, oppdatering og uthenting mot utvalgte FS-tabeller.
  • Portal: Uttrekk til bruk i institusjonenes portaler.
  • StudInfo: Gjør pakken fs.pk_fs20040 tilgjengelig som web service.
  • StudInfo2 (pdf)

Testing og utvikling av klienter

WSDL og XML-skjemaer

WSDL (Web Services Description Language) beskriver grensesnittet mot SOAP web-tjenester. XML Schema beskriver strukturen på XML-dokumenter (bla. uttrekk fra FSWS).

Tjeneste WSDL PROD WSDL TEST XML-skjema XML-skjema
BAS https://fsws.usit.no/fsservices/bas?wsdl https://fs-test.uio.no/fsservices/bas?wsdl basdata-1.5.xsd (basdata-1.6.xsd) HTML
Bris https://fsws.usit.no/fsservices/bris?wsdl https://fs-test.uio.no/fsservices/bris?wsdl bris-1.0.xsd HTML
CDM https://fsws.usit.no/fsservices/cdm?wsdl https://fs-test.uio.no/fsservices/cdm?wsdl CDM.xsd  
CRUD https://fsws.usit.no/fsservices/crud?wsdl https://fs-test.uio.no/fsservices/crud?wsdl crud-1.0.xsd HTML
Portal https://fsws.usit.no/fsservices/portal?wsdl https://fs-test.uio.no/fsservices/portal?wsdl" portal-1.0.xsd HTML
StudInfo https://fsws.usit.no/fsservices/studinfo?wsdl https://fs-test.uio.no/fsservices/studinfo?wsdl studinfo-1.0.xsd HTML
StudInfo2 https://fsws.usit.no/fsservices/studinfo2?wsdl https://fs-test.uio.no/fsservices/studinfo2?wsdl      

 

Dataporten

FS har nå begynt å lage tjenester mot Dataporten, du kan lese mer om dette her.

Publisert 20. sep. 2012 15:05 - Sist endret 10. aug. 2022 10:23