02 Studieprogramsiden: fanen Studenter

Fanen studenter
Fanen Studenter

I denne fanen får fagpersonen se studenter med studierett på studieprogrammet. I utgangspunktet vises bare aktive studenter, men historikk kan oppsøkes i filteret. 

Fanens innhold

Følgende informasjon vises:

Navn

Studentens navn med lenke til studentsiden. Lenken vises kun dersom studenten er aktiv.

Bilde

Bilde av studenten, så sant studenten har godkjent i Studentweb at bildet kan brukes til undervisningsformål. Hvis studenten ikke er aktiv lenger, vises uansett ikke bildet.

Kull

Her vises studentens kull og eventuelt klasse.

Status

Studentstatus på studieprogrammet. Alle inaktive statuser, bortsett fra Fullført vises som Inaktiv.

Permisjon

Hvis studenten har fått innvilget permisjon vises tidsrommet for permisjonen. Dersom permisjonen er på mindre enn 100 %, vises også permisjonsprosenten.

Utveksling

Hvis studenten er på utveksling, vises oppholdstype angitt i utvekslingspersonbildet i FS, samt varighet for oppholdet. Både innreisende og utreisende utveksling vises her.

Andre studieprogrammer

Dersom noen av studentene er aktive på andre studieprogrammer, vises det her, med lenke til studieprogramsiden for studieprogrammet. Studentens kull, klasse og eventuell campustilhørighet på det aktuelle studieprogrammet vises også.

Filtrering

Det er mulig å filtrere på kull og klasse. Når kull er valgt, kan fagpersonen også filtrere på de forskjellige studentstatusene som finnes blant studentene i utvalget.

Eksport til Excel

Fagpersonen kan velge å eksporterte innholdet i studentlista til en Excel-fil. Hele innholdet i lista blir eksportert, inkludert bilder av studenten, i tillegg til e-postadresse og telefonnummer til studentene. Hvis studenten er inaktiv, eller fagpersonen av andre grunner ikke lenger har tilgang til studentsiden hennes, blir ikke bilde og kontaktinformasjon eksportert.

Institusjonen kan deaktivere excel-eksport fra studieprogramsiden ved å sette modulegenskapen EXCELEXP i modul STUDPROG til inaktiv.

Modulvalg STUDPROG
Modulvalg EXCELEXP

Skriv ut

Trykk på knappen Skriv ut for å få opp en utskriftsvennlig versjon av studentlista. Funksjonen tar hensyn til utvalget som er gjort i filteret.

Skriv ut studentliste
Skriv ut studentliste

Send e-post

Fagpersonen kan sende e-post til de studentene som vises i studentlisten. E-postfunksjonen tar hensyn til det som er valgt i filteret i studentfanen, slik at det er mulig å sende e-post til for eksempel bare ett undervisningsparti.

Tilgangskontroll

Denne fanen har tilgangskontroll basert på roller:

  • Fagpersonen må ha en rolle på studieprogrammet eller et kull eller en klasse på studieprogrammet, eller stedrolle på institusjonsnivå for å få se studentfanen.
  • Fagpersonen kan kun se studenter på kull innenfor gyldighetsperioden for rollen.
  • Fagpersoner med rolle på kull eller klasse kan kun se studenter tilknyttet det aktuelle kullet eller klassen
  • Fagpersoner med stedrolle på institusjonsnivå kan se studenter på alle kull i studentfanen
  • Saksbehandlere kan se alle studenter på alle kull
Publisert 5. des. 2016 16:07 - Sist endret 4. des. 2018 16:05