02 Studentsiden: Fanen kontaktinformasjon

Studentsiden - fanen kontaktinformasjon
Studentsiden - fanen kontaktinformasjon

I denne fanen kan fagpersonen finne kontaktinformasjon til studenten. Følgende informasjon vises:

Mobil

Studentens mobilnummer dersom det er registrert i FS.

Privat e-postadresse

Studentens private e-postadresse dersom denne er registrert i FS.

E-postadresse fra institusjonen

E-postadresse tildelt av institusjonen dersom denne er registrert i FS.

Målform/språk

Den målformen studenten har valgt i Studentweb.

Semesteradresse

Adressen som er oppgitt ved semesterregistrering. Dersom semesteradresse mangler, vises i stedet hjemstedsadresse.

E-post

Dersom studenten har minst én e-postadresse, vises knappen Send e-post. Hvis fagpersonen ikke har e-postadresse registrert i FS, vises en melding om at han må gå til Min profil og oppgi en privat e-postadresse for å kunne sende e-post.

Tilgangsbegrensning

Alle som har tilgang til å se studentsiden, kan se denne fanen.

 

Publisert 5. des. 2016 15:39 - Sist endret 4. nov. 2019 10:33