rest

Sist endret 29. mai 2015 14:19 av richared@uio.no
Sist endret 5. apr. 2022 12:39 av kelu@sikt.no
Sist endret 17. feb. 2021 12:52 av kennetpl@uio.no

Bastjenestene (Brukeradministrasjon). Eksisterer både som SOAP-tjenester og REST-tjenester. Her beskrives REST-tjenestene. BAS-tjenestene styrer hovedsaklig det som har med endring av generell persondata (som epost og brukernavn) samt fagpersoner.

For å kunne bruke BAS-tjenestene, må webservicebrukeren ha bas-rollen.

Disse tjenestene er gamle og inneholder en del legacy-kode som gjør at ikke alle parametre og URL'er er like samstemte. Vær obs og sjekk beskrivelse av tjeneste.

All XML som benyttes i disse tjenestene er beskrevet i et eget skjema, som man kan finne her.

Sist endret 18. feb. 2021 12:41 av kennetpl@uio.no

Bris er eksport til studentsamskibnaden, for øyeblikket SiO og SiA. Disse leverer data om studenter til Studentsamskibnadens systemer. For SiO eksisterte kun SOAP-tjenester og for SiA eksisterer kun REST-tjenester. SOAP-tjenestene for SiO eksisterer nå også som REST-tjenester.

I utgangspunktet er det kun Samskibnaden som bruker disse eksportene, men dersom det finnes nyttig data her, så kan man kall disse. Merk, imidlertid, at endringer her kan da skje og det er samskibnaden som bestemmer.

Sist endret 29. mai 2015 14:19 av richared@uio.no
Sist endret 18. feb. 2021 12:44 av kennetpl@uio.no

CDM er et format for læringsdata og brukes av utdanning.no for å hente ut data til sine sider.

CDM inneholder data om studieprogram, emner og etter- og videreutdanningskurs. I utgangspunktet er det kun utdanning.no som bruker dette, men dersom der interessant, så er det tilgjengelig for andre, men alle endringer skjer på utdanning.no sine premisser.

Sist endret 18. feb. 2021 12:48 av kennetpl@uio.no

CRUD står for Create, Read, Update, Delete. Og legger til rette for oppdateringer / søk i en del databasetabeller i FS.

Tjenesten tar og henter XML. Definisjonen av XML-skjemaet finner du her.

Sist endret 14. aug. 2014 14:41 av richared@uio.no
Sist endret 29. sep. 2022 10:29 av kelu@sikt.no

DigEks (Digital eksamen) er tjenester for digital eksamen. Modellen og begreper er beskrevet her. Obs! Dokumentet er delvis utdatert, men beholdes for historikken. Se oppdatert dokumentasjon under.

Tanken er at utvekslingen med digital eksamen skal gå via Uninett sin integrasjonsplattform. Les mer om dette her. Man kan benytte seg av tjeneste direkte, men da må de benyttes slik de er. Alle tilpasninger skal gå gjennom Uninett.

Sist endret 25. mars 2022 12:44 av root@localhost

Disse tjenestene leverer gruppedata og medlemsdata for Feidebrukere i FS til en tjeneste ved Uninett som ved implementasjon het Feide Connect.  FC var kun et prosjekt navn, som etter hvert ble endret til Dataporten.

Dataporten  holdes på å slå sammen med Feide til å bli "nye Feide" av Uninett.

Dersom du ønsker mer info om Dataporten/Feide, ta kontakt med Uninett.

https://www.feide.no/nye-feide

https://docs.feide.no/general/feide_overview.html

Informasjon om FS-integrasjonen  finnes her:  

https://docs.feide.no/reference/oauth_oidc/groups_data_model.html#

Per idag tilbyr FS to tjenester  som er operativ via Nye Feide.Disse tjenestene kan brukes av hvem som helst, men endringer skjer på Uninett sine premisser.

Sist endret 19. juni 2015 14:23 av richared@uio.no
Sist endret 29. juni 2018 15:24 av kjetilev@uio.no
Sist endret 4. apr. 2022 12:49 av kjetiler@sikt.no

Denne tjenesten  benyttes for overføring av hovedbok til økonomisystem, for BOTT samarbeidet for økonomi og lønn. Tilsvarende funksjonalitet finnes i rapport 208.001, som denne tjenesten kaller direkte.

Sist endret 29. juni 2018 14:13 av kjetilev@uio.no
Sist endret 29. mars 2022 23:56 av lenkeretter@localhost

Eksisterer som REST-tjeneste. Her beskrives REST-tjenestene. Tjenester for å hente ut en spesifikk institusjon eller institusjoner basert på Query-parametre.

For å kunne bruke institusjonsregisteret, trengs ingen autentisering.

Sist endret 18. feb. 2021 13:30 av kennetpl@uio.no

Her beskrives resttjenestene for oppmøteregistrering.

Sist endret 29. mai 2015 14:26 av richared@uio.no
Sist endret 30. mars 2022 00:27 av lenkeretter@localhost

SemReg inneholder tjenester for å sjekke semesterregistrering. Brukes i dag av app for digitalt semesterkort (studentkort-appen).

Man kan gjerne bruke tjenesten, men endringer skjer på premissene til utvikler av studentkort-appen.

Sist endret 6. mai 2019 13:45 av martsag@uio.no
Sist endret 30. mars 2022 00:27 av lenkeretter@localhost

Her beskrives resttjenestene for StudInfo2. Gamle StudInfo eksisterer kun som SOAP-tjeneste, mens StudInfo2 eksisterer både som SOAP og REST. Her beskrives REST-tjenestene.

Merk: Resultatet fra REST og SOAP er det samme, men grensesnittene er ulike. Les mer om forskjell mellom SOAP og REST på nettet.

Sist endret 18. feb. 2021 13:20 av kennetpl@uio.no

STUDRAPP-tjenestene inneholder tjenester for studentrapporter, for eksempel til timeplan-systemer og Lånekassen.

Alle tjenestene kan brukes, men Lånekasse-tjenestene er det Lånekassen som bestemmer endringer i, og timeplanstjenestene er utviklet i samarbeid med UiO, men disse kan man se nærmere på i samarbeid med UiO dersom det er spesielle behov.

Sist endret 18. feb. 2021 13:34 av kennetpl@uio.no

Her beskrives resttjenestene for timeplanlegging for UiO.