02 Resultateiers kontroll over delte resultater

Ved innsyn via lenke

Resultateier har mulighet til å se lenker som har blitt delt (aktive og utgåtte). Han kan da se e-postadressen lenken ble sendt til, når lenken ble opprettet og når lenken utløper/utløp. Resultateier kan også åpne og se hvilke resultater som vises/ble vist ved å benytte lenken.

Informasjonen som gjøres tilgjengelig via lenken (resultatene) blir lagret i portalen frem til resultateier sletter lenken eller det har gått 12 måneder fra lenken ble opprettet. Resultatene slettes da fra Vitnemålsportalen.

Resultateier kan se hvor mange ganger en lenke har blitt benyttet.

Ved overføring av resultater til en mottaker via et HR-system eller en utdanningsinstitusjon

Resultateier har ingen mulighet i Vitnemålsportalen til å se hvilke resultater som har blitt overført til et HR-system eller en utdanningsinstitusjon, men resultateier har (avhengig av mottaker) i noen tilfeller lovpålagt rett til å kunne logge seg på og slette dataene som har blitt overført. Dette er blant annet avhengig om mottakeren er en offentlig aktør eller ikke.

Publisert 19. des. 2016 15:08 - Sist endret 29. mars 2022 14:12