01 Hvilke muligheter har resultateier til å velge hva som skal deles?

Når resultateier går til "Mine resultater" vil alle resultater som Vitnemålsportalen finner i tilknyttede institusjoners baser vises. Det vil si at resultater fra flere institusjoner vises i samme bilde. Resultateier kan velge å dele alle resultatene eller å gjøre et utvalgt.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner, og emner som er registrert som en del av kvalifikasjonen, vil bli vist i en egen tabell. Hvis en resultateier har flere kvalifikasjoner vil de bli vist i hver sin tabell.

Hvis resultateier ønsker å dele en kvalifikasjon må denne deles med alle tilhørende emner. Alternativet er å ikke dele kvalifikasjonen i det hele tatt. Resultateier kan altså ikke velge å dele kun noen emner fra en kvalifikasjon, uten å dele alle de tilhørende emnene. Unntaket her er kvalifikasjoner oppnådd før kvalitetsreformen. (Kvalifikasjoner oppnådd før kvalitetsreformen er ikke knyttet til tilhørende emner).

Emner som ikke inngår i noen grad

Emner som ikke er registrert som en del av en grad vil bli vist i en egen tabell. Her kan resultateier fritt velge å dele alle, ingen eller kun utvalgte.

Publisert 19. des. 2016 15:46 - Sist endret 14. jan. 2020 12:39