01 Resultateier savner resultater fra en institusjon

Utenlandske personer

Personer som i FS er registrert med s-nummer eller D-nummer og senere får tildelt fødselsnummer (ev. D-nummer) vil kun få opp sine resultater i Vitnemålsportalen hvis de logger på med Feide. Hvis de ikke har Feide-tilgang, og ønsker å benytte Vitnemålsportalen, må FS oppdateres med deres nye nummer. Vitnemålsportalen vil automatisk bli oppdatert med det nye nummeret påfølgende lørdag kveld (ukentlig synkronisering).

Studentgrunnlag

Personer med studentgrunnlag som ikke gir karakterutskrift får ikke opp noen resultater i Vitnemålsportalen. Studentgrunnlaget er registrert i bildet Person - Student.

Ved å dobbeltklikke på feltet får du opp kodebildet Studentgrunnlag.

Generelt

Kun beståtte resultater vises i Vitnemålsportalen.

Emne

Emner med studienivå 30 - 990 (samt der det står NULL) vises i Vitnemålsportalen (angis i Emne samlebilde).

Kunngjøringsdato

Vitnemålsportalen tar hensyn til kunngjøringsdato i Vurderingsenhet samlebilde og viser dermed kun emner etter at kunngjøringsdato har passert (eller samme dag som kunngjøringsdato). Hvis det ikke er satt inn noen dato tolker Vitnemålsportalen det som at det skal vises.

Skal vises på vitnemålet

Hvis et emne er registrert med N i feltet Vtm i Oppnådd kvalifikasjon protokoll (underbildet Emne) vil det ikke bli vist i Vitnemålsportalen.

Karakterer sperret fra visning

I bildet Begrunnelse og klage er det et felt som heter Sperr mot visning på karakterutskrift (kun for klagetype SENSUR). Vitnemålsportalen tar hensyn til dette feltet. Det vil si at emner som står med J i dette feltet ikke vil bli vist i Vitnemålsportalen.

Vurderingskombinasjoner

I vurderingskombinasjon samlebilde er det to felter: "Med på kar.utskrift" og "Med på vitnemål".

Vurderingskombinasjoner, som i vurderingskombinasjon samlebilde står med "Med på kar.utskrift"= N og "Med på vitnemål"=J, vises frem i Vitnemålsportalen kun når emnet inngår i en oppnådd kvalifikasjon.

Vurderingskombinasjoner, som i vurderingskombinasjon samlebilde står med "Med på kar.utskrift"=J og "Med på vitnemål"=N, vises i Vitnemålsportalen i tilfeller hvor emnet ikke inngår i en oppnådd kvalifikasjon.

Oppgavetittel og informasjon om PhD

I Vurderingsprotokollen for et emne på en student er det mulig å legge inn oppgavetittel (benyttes gjerne for masteroppgaver). På samme måte legges det inn en del Informasjon i innleveringsbildet i doktorgradsmodulen.

Hvis det i et av disse tekstfeltene blir lagt inn et ulovlig tegn (typisk cut-and-paste fra word) som xml-håndteringen ikke takler, kan det føre til at ingen resultater vises fra denne institusjonen. Dette ble oppdaget i sept 2018 og vil på sikt bli rettet.

Kvalifikasjon

Dato for vitnemål produsert (tidligere "utskrevet")

Søk opp studenten i eksempelvis Student samlebilde og velg fanen Kvprot (eller Oppnådd kvalifikasjon protokoll). Sjekk om det finnes en dato i feltet vitnemål produsert. Det må finnes en dato her, som er eldre enn dagens dato (ev. dagens dato), for at kvalifikasjonene skal vises i Vitnemålsportalen. Årsaken til dette er at institusjonene ofte trenger litt tid til å klargjøre alt innholdet til vitnemålene og for at institusjonene skal ha kontroll på når kvalifikasjonen skal komme frem i Vitnemålsportalen.

Det finnes ett unntak fra regelen; kvalifikasjoner som er oppnådd for mer enn to år siden vises i Vitnemålsportalen selv om Dato Produsert Vitnemål står med 00.00.0000. Årsaken til dette er at man da antar at kvalifikasjonen er klar for fremvisning.

Ugyldige kvalifikasjoner

I Oppnådd kvalifikasjon protokoll finnes det et felt for å gjøre en oppnådd kvalifikasjon ugyldig. Hvis en kvalifikasjon er merket med J ugyldig vil ikke kvalifikasjonen bli vist i Vitnemålsportalen.

Publisert 3. apr. 2017 12:49 - Sist endret 28. mars 2022 18:53