02 Nedetid på database

Ved nedetid på FS-databasene eller FSWS (webservice-tjenesten som sender data)

Dersom en eller flere av FS-databasene er nede, eller det er noe feil med webservicen som henter inn resultatene fra de aktuelle FS-institusjonene til Vitnemålsportalen, vil brukeren få en forklarende melding: "Noe gikk galt. Vitnemålsportalen klarte ikke å hente resultatene dine. Vennligst forsøk igjen litt senere. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte oss på vitnemalsportalen(a)unit.no."

Mottakere som har fått innsyn til resultater via lenke vil ikke merke noe til nedetid på hverken FS-basene eller FSWS, da data som er knyttet til aktive lenker blir liggende i Vitnemålsportalen.

Ved nedetid på Vitnemålsportalen

Dersom databasen til Vitnemålsportalen er nede vil ikke resultateier kunne logge seg på. Mottakere som har fått innsyn til resultater via lenke vil heller ikke kunne benytte disse.

Både ved antakelse om nedetid på webservice-tjenesten og nedetid på Vitnemålsportalen bør det gis beskjed til Unit på vitnemalsportalen(a)unit.no umiddelbart.

Publisert 22. des. 2016 09:46 - Sist endret 19. feb. 2020 09:55