Før du sender en sak til FS-support

All informasjon som kan gjøre det enklere for Sikt å komme i gang med feilsøking kan redusere svartiden. Institusjonene bes derfor feilsøke så langt det lar seg gjøre før en sak sendes inn.

Vi minner om at for sluttbrukere så er institusjonens interne fs-support første kontaktpunkt.

1. Vurder om det er nødvendig å sende inn saken

2. Vurder om det er du som skal sende inn saken

 • Det er normalt bare institusjonens FS-kontakt som har anledning til å sende saker til FS-support. Saker fra andre avsendere skal minimum ha fs-kontakten, eller e-postadressen til institusjonens sentrale kontaktpunkt for FS-support i kopi. Henvendelser som ikke oppfyller disse kravene, kan bli avvist.

3. Beskriv tydelig hva problemet er

 • Send en e-post pr feil/sak
 • Benytt en tydelig emnetittel som gir informasjon om hvilket system/område/applikasjon/side det er snakk om (gjerne navn/nummer på rapport/rutine/bilde)
 • Skriv om det gjelder demo eller prod
 • Send med skjermdump som viser hvor problemet oppstod. Pass på å få med eventuelle feilmeldinger.

4. Forsøk å kartlegge omfanget av problemet

 • Oppgi om det én bestemt bruker som har problemer, eller gjelder det flere?
 • Skjer det hver gang en bruker prøver å utføre en bestemt handling, eller bare av og til?
 • Er det forutsigbart hva som utløser problemet, eller skjer det sporadisk?

5. Legg ved et eksempel

 • I de fleste tilfeller vil det være lettere for oss å hjelpe hvis dere legger ved et eksempel på en bruker (brukernavn/studentnummer/personløpenummer/deltakernummer) som opplever dette problemet, aller helst i deres demobase, eventuelt også studieprogramkode/emnekode/kurskode e.l. der dette er relevant.
 • Det vil være tidsbesparende for oss hvis dere oppgir et eksempel også dersom problemet tilsynelatende gjelder "alle" brukere.

6. Hvor oppstår problemet?

 • Oppgi alltid versjonsnummer for applikasjon/klient/database hvis det er tilgjengelig
 • For webapplikasjoner: Hvilken nettleser (med versjonsummer) oppstår problemet i? Test gjerne flere nettlesere?
 • For mobilapplikasjoner: Oppgi om det gjelder iOS eller Android

7. Dersom saken gjelder en feilmelding i ett av systemene våre

 • Gi en trinn-for-trinn-beskrivelse av hva brukeren gjorde, som førte til feilen
 • Skriv feilmeldingens ordlyd, eller send med et skjermbilde
 • Ved feil i en av applikasjonene: oppgi så nøyaktig som mulig tidspunktet du fikk feilmeldingen. Dette gjør det enklere å søke i loggene

8. Ved problemer i FS-klienten

 • Dersom enkeltbrukere har problemer, f.eks. at de blir kastet ut av FS, eller FS låser seg, så må dere før dere sender saken til support:
  • Logg ut av FS via knappen Logg av FS prod i Programkiosken, og logg ut av programkiosken. Prøv igjen.
  • La vedkommende bruker forsøke å logge på en maskin til en bruker som ikke har dette problemet og forsøke det samme der. Hvis det fortsatt er problemer er sannsynligvis problemet knyttet til brukeren og dere kan sende til fs-support
  • La en bruker som ikke har problemet logge på vedkommendes maskin, og prøve det samme. Hvis det fortsatt er problemer er sannsynligvis problemet knyttet til maskinen og dere kan henvende dere til lokal IT ved institusjonen

9. Anonymiser eller fjern personopplysninger

 • Unngå å sende fødselsnummer, bruk heller studentnummer, deltakernummer eller personløpenummer
 • Husk å fjerne personopplysninger fra skjermdumper og eventuelle andre filer som legges ved saken.

Saken sendes til fs-support@sikt.no. Vennligst ikke sett våre tidligere kontaktadresser som kopimottaker siden dette medfører oppryddingsarbeid og dermed unødig forsinkelse i behandlingen av saken.

Publisert 15. jan. 2019 16:35 - Sist endret 24. mai 2022 14:02