Resultatutveksling

Resultatutveksling innebærer elektronisk deling av karakterer og grader fra utdanningsinstitusjoner for høyere utdanning.

Resultatutveksling mellom utdanningsinstitusjoner i Norge

Utdanningsinstitusjoner innen høyere utdanning i Norge, som bruker det studieadministrative systemet FS, kan i dag få overført resultater fra andre FS-institusjoner. 

Resultatutveksling mellom utdanningsinstitusjoner i Skandinavia og Italia (EMREX)

CERES deltar i EU-prosjektet EMREX som skal muliggjøre resultatutveksling mellom universiteter og høgskoler i Europa. Tjenesten er klar til å prøves ut.

Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er en tjeneste som skal muliggjøre elektronisk deling av oppnådde resultater innen høyere utdanning uavhengig av type mottaker. Eksempler på mottakere kan være arbeidsgivere og sertifiseringsenheter m.m. Vitnemålsportalen vil være klar til bruk i 2017.

Resultatutveksling mellom utdanningsinstitusjoner i Norge

Informasjon til studenter