Database-endringer for Studentweb i forbindelse med FS flis 8.2.1

I forbindelse med flis 8.2.1, kommer det noen databaseendringer for Studentweb. Disse endringene krever ikke ny versjon av selve applikasjonen, men blir prod.satt direkte. 

 

Oversikt over endringer som er gjort i database-fliser for Studentweb i april og mai. Noe er i produksjon allerede, men andre ting er kun i demobasene foreløpig. De ønsket produksjonssatt i løpet av en uke. (Det som står om PROD nedenfor gjelder nødvendigvis ikke UiO.)

Utdanningsplan / meldinger

Navn og adresse på praksissted blir nå hentet fra den nye praksissted-tabellen.  Undervisningssted vises inntil videre dersom det ikke er registrert prakissted.

Etter vedtak i doktorgradsgruppa, er datoen Planlagt slutt fjernet fra Ph.d.-siden. Viser nå kun avtaleperiode. 

Når et emne har valg av undervisningspartier og krav om obligatorisk undervisning, så har knappen for sekvenspåmelding, 'Meld til Undervisning og Vurdering' , manglet på Utdanningsplansiden. Dette er rettet (allerede i produksjon).

 

 

Publisert 2. juli 2019 14:53 - Sist endret 2. juli 2019 14:53