Høring om nye søknadstyper i Studentweb

På listen over prioriterte endringsønsker i Studentweb har innføring av flere søknadstyper stått i lang tid. Det har vært ønskelig å innføre funksjonalitet som gjør det mulig for studenter å søke/melde fra om flere forhold enn i dag.

2. september 2020 sendte Unit ut en høring til samtlige FS-institusjoner. Unit ønsket å finne ut hvilke rutiner FS-institusjonene har for disse søknadsprosessene i dag, og hvilke forbedringsbehov i FS de ser på disse områdene.

Oppsummering av høring om nye søknadstyper i Studentweb med Units konklusjoner (pdf)

Publisert 11. jan. 2021 12:47 - Sist endret 14. juli 2022 11:34