GST5 Studiepoeng per student

Hovedform�l med rapporten: Rapporten skal vise hvor mange studiepoeng som avlegges per aktive student p� hovedprogram. Rapportene viser b�de tall og visualisering av dette p� aggregert niv�, p� fakultets niv� og p� studieprogram. Rapporten viser tall b�de p� termin og �rstall.

Datakilde/Data Source: GSTHK_Gjennomstromming_student_hovedprogram_og_kvalifikasjoner

Ark:

A Tallene

B Flere start�r sammenlignet per fakultet.

C Aggregerte tall sammenlignet

D Aggregerte start�r per fakultet

E Flere start�r sammenlignet per program

F Aggregerte start�r per niv� per fakultet

G Aggregerte start�r per fakultet sammenlignet

H Aggregerte start�r per niv� sammenlignet

I Studiepoeng per student (gjennomsnitt) per fakultet per �r sammenlignet

J Studiepoeng per student (gjennomsnitt) per niv� per �r sammenlignet

Beskrivelse av de mest brukte filtrene i STAR-rapportene

Elementer i rapporten

N�r en ser p� studiepoeng per stundet for termin beregnes det p� f�lgende m�te:

SUM([BEST_SPOENG])/[Aktive]

Aktive er de som er registrert p� et hovedprogram det semesteret

Aktive: countd(IIF([HOVEDPROGRAM] = 'J',[PERSONLOPENR],NULL))

N�r en ser p� studiepoeng per student for �r beregnes det p� f�lgende m�te:

SUM([BEST_SPOENG])/[Antall aktive p� hovedprogram �r]

Antall aktive p� hovedprogram �r:

0.5*countd(IIF([HOVEDPROGRAM] = 'J' AND [TERMINKODE]= 'V�R',[PERSONLOPENR],NULL))+0.5*countd(IIF([HOVEDPROGRAM] = 'J' AND [TERMINKODE]= 'H�ST',[PERSONLOPENR],NULL))

Dette er gjennomsnitt av antall studenter p� v�re og h�st.

S� n�r vi ser p� studiepoeng per stundet for et �r tar vi studiepoeng og deler p� gjennomsnittet av aktive studenter p� v�r og h�st.