STAR

STAR (Statistikk, analyse og rapporter), er en felles rapport- og statistikkløsning for studiedata innenfor universiteter og høyskoler. Løsningen gir tilgang til standardrapporter og tilrettelegger for egendefinerte rapporter. Det er ekspertgruppen knyttet til STAR som utarbeider og godkjenner felles definisjoner, rapporter og datakilder. 

STAR innlogging

Hva er STAR?

STAR har studentdata, innenfor områdene gjennomstrømming, opptak, utveksling, eksamensdata, klagestatistikk, Studiebarometeret mm. I STAR ligger det data som opprinnelig kommer fra FS, men også andre dataprodusenter, som er overført til Datavarehus.  Du finner blant annet rapporter som gir informasjon om studenter, fullføring og frafall på studieprogram. Det er rapporter knyttet til opptak med informasjon om søkere, hvor mange som har svart ja på tilbud og møtt til studie. Det gis anledning til å filtrere på elementer som alder, geografi, kjønn, utveksling mm.  

Data innenfor tema som gjennomstrømming og eksamensdata oppdateres en gang i uken, mens data knyttet til opptak oppdateres hver dag.

Tableau

Presentasjons- og rapportverktøyet Tableau er et selvbetjent analyseverktøy med god brukervennlighet. Verktøyet vil kunne dekke behov både for standardrapportering og for skreddersydde maler. Tableau bestå av Tableau server som er en webløsning og Tableau Desktop som er en utviklerklient. Normalt vil de fleste kun ha behov for Tableau server.

Verktøyet har et webbasert brukergrensesnitt og støtter bruk av grafiske elementer og annen funksjonalitet som ivaretar en organisasjons visuelle profil.

Verktøyet kan brukes til ad-hoc analyse og egendefinerte rapporter. Verktøyet har støtte for skedulering av rapportkjøringer. Det er mulig å dele visualiseringer på mail, intranett eller andre samhandlingsplattformer, på tvers av organisasjonen. Tableau har støtte for å lage rapportmaler og  formatinnstillinger som lar seg kopiere på tvers av analyser og dashboards.

Verktøyet kan også benyttes i arbeidet for bedre datakvalitet ved å  hjelpe brukere å differensiere mellom feil i datasettet og faktiske avvik.

Visualiseringer laget i dette rapportverktøyet kan eksporteres til andre format og verktøy.

Relativt kort implementeringstid innebærer at man raskt vil kunne dra nytte av verktøyet og selv vil kunne produsere ønskede visualiseringer, rapporter og Dashboards.

Kostnader og antall lisenser

Kostnader for implementering og støtte for bruk av rapportverktøyet vil inngå i den årlige FS-kontingenten. Institusjonene vil i tillegg få dekket kostnader for alle bruker på Tableau server. Avhengig av størrelse vil institusjonene har 1-2 Tableau Desktop lisenser. 

Institusjonene må selv dekke kostnader knyttet til kjøp av øvrige Desktop-lisenser. Ta kontakt med Sikt for pris da disse varierer med endringer i valutakurs.

 

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 14. juli 2022 21:48