English version of this page

GAUS - søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier

Med GAUS kan saksbehandlere som jobber med godkjenning av utenlandsk utdanning få tilgang å lese andre institusjoners behandling og vedtak.

Hva er GAUS?

GAUS er en webapplikasjon som skal bidra til kvalitet og likebehandling ved vurdering om godkjenning av utenlandsk utdanning.

Bekjentgjøring og deling av saksbehandling er forankret i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

GAUS har vedtak fra FS-institusjoner. Fra og med desember 2018 mottar GAUS også vedtak om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning fra NOKUT.

Hva er gevinstene ved å bruke GAUS?

GAUS sikrer trygg overføring av personopplysninger, sikrer kvalitet og likebehandling av studenter/søkere.

For administratorer: overføre saker til GAUS

Institusjoner som benytter Felles studentsystem (FS) kan overføre saker og brukere til GAUS (fra klientversjon 7.5.1). Overføringen administreres fra FS-klienten. Følg følgende fremgangsmåte for å starte overføring av saker og brukere: Godkjenningssaker – Bilder – Initier jobb for overføring til GAUS - Initier Jobb

De som skal være brukere i GAUS, må få rollen FS_GAUS i brukeradministrasjonen + at de må ha intern e-post i bildet Person.

Før brukere kan få logget på, må institusjonen også aktivere GAUS fra Feide-administrasjonen.

Publisert 23. apr. 2014 15:14 - Sist endret 18. juli 2022 14:09