Versjonsendringer Fagpersonweb

Denne versjonen inneholder to store endringer. For det første er studentsøket optimalisert, slik at det går langt raskere enn før. I tillegg er det gjort større endringer i hvordan sensurfunksjonaliteten i Fagpersonweb kommuniserer med databasen.

Ny versjon for å fikse kompatibilitet med FS versjon 8.2. I denne versjonen er de nye tabellene for undervisningsform og praksisveiledning tatt i bruk. I tillegg er det gjort en enkelte forbedringer og feilrettinger, blant annet knyttet til innføring av funksjonalitet for andre klagesensur i FS.

Ny versjon med noen få forbedringer og feilrettinger. Applikasjonen håndterer nå brukere med FS-fiktive fødselsnumre riktig. Det er nå også mulig å logge ut fra Fagpersonweb i bakgrunnen med ID-porten. I undervisningsfanen på emnesiden vises nå undervisningsfrie uker korrekt. I tillegg er det rettet en feil på begrunnelsessiden som i visse tilfeller hindrer sensor å gi begrunnelse.

Inneholder noen smårettinger til versjon 2.3.3 som har ligget til test. I forbindelse med en oppdatering av sikkerhetsinnstillingene for Fagpersonweb oppsto det et problem med visning av studentbilder i JPG-format i Internet Explorer. I tillegg ble logoen for et par av institusjonene utilgjengelige for Internet Explorer. Begge disse feilene er rettet i den nye versjonen.