Driftsmeldinger for FS og tilgrensende systemer

Her finner du driftsmeldinger for FS, webapplikasjoner og andre tilgrensende systemer. Meldingene tas bort når de ikke lenger er aktuelle.

Oppdages driftsstans, treghet i systemet, feil i systemet eller lignende ved en institusjon, skal FS-kontaktpersonen kontakte fs-support@fsat.no (RT-kø) omgående.

Hvis du er systemeier eller ansvarlig for drift på din institusjon anbefaler vi at du abonnerer på denne siden via RSS-strøm nederst på siden.

Publisert 23. mai 2017 11:13

Det kommer feilmelding ved utsending av e-post og andre rapporter av type:

ORA-29532: Java-kall avsluttet av ikke oppfanget Java-unntak: java.lang.RuntimeException: Klarte ikke skrive til URL, the Permission (java.net.SocketPermission fsws.usit.no:443 connect,resolve) has not been granted to FS. The PL/SQL to grant this is dbms_java.grant_permission( 'FS', 'SYS:java.net.SocketPermission', 'fsws.usit.no:443', 'connect,resolve' )

ORA-06512: ved "FS.PK_FSWS_KORR", line 260

ORA-06512: ved "FS.PK_FSWS_KORR", line 244

ORA-06512: ved "FS.PK_FINDADRESS", line 2030

ORA-06512: ved line 1

Oppdatert: Vi jobber med å finne ut av dette

Publisert 22. mai 2017 08:58

Flere har i de siste slitt med diverse ustabilitet på Evuweben.

Oppdatert: Drift jobber med implementering av løsning.

Publisert 16. mai 2017 10:11

Det er for tiden ikke mulig å logge på Evuweb med fnr/PIN-kode i flere av installasjonene.

Status: Løst.

Publisert 8. mai 2017 17:12
Publisert 5. mai 2017 12:54
Publisert 3. mai 2017 14:47