Driftsmeldinger for FS og tilgrensende systemer

Her finner du driftsmeldinger for FS, webapplikasjoner og andre tilgrensende systemer. Meldingene tas bort når de ikke lenger er aktuelle.

Oppdages driftsstans, treghet i systemet, feil i systemet eller lignende ved en institusjon, skal FS-kontaktpersonen kontakte fs-support@fsat.no (RT-kø) omgående.

Hvis du er systemeier eller ansvarlig for drift på din institusjon anbefaler vi at du abonnerer på denne siden via RSS-strøm nederst på siden

2018-02-16: Problemer med Webservice Studinfo2 i prod. Feilsøking pågår.

2018-02-12: FS-Klientversjon 8.09 er lagt ut i demobasene til test.

I tråd med ønske fra Planleggingsgruppen, er ny funksjonalitet beskrevet tydeligere i endringsdokumentet, se innledningen:

http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/klient/endringer/klientendring-8-0-9.html

 

Driftsmeldinger

Det må installeres en sikkerhetsoppgradering fra Oracle i demo- og produksjonsbasene. Beregnet nedetid ca. 1 time. Institusjonene har fått forslag til dato, se tabell.

Planlagt nedetid

Tips: Klikk på aktuell kolonnetittel for å sortere listen alfabetisk/kronologisk.

Dato for oppgradering/nedetid Tidspunkt Beskrivelse Dato varslet VPD-base
Torsdag 22. februar Hele dagen Oppgradering til FS8.1 15. februar FS01DMO og FS02DMO
Tirsdag 27. februar Hele dagen Oppgradering til FS8.1 15. februar FS04DMO og FS05DMO
Tirsdag 27. februar Dagtid Sikkerhetsoppgradering fra Oracle i demobasene 31. januar FS01DMO-FS08DMO
Onsdag 28. februar Hele dagen Oppgradering til FS8.1 15. februar FS03DMO, FS06DMO og FS08DMO
Torsdag 1. mars Hele dagen Oppgradering til FS8.1 15. februar FS07DMO
Tirsdag 6. mars Kl 19:00-23:00 Sikkerhetsoppgradering fra Oracle i prodbasene 31. januar FS01PRD-FS04PRD
Onsdag 7. mars Kl 19:00-23:00 Sikkerhetsoppgradering fra Oracle i prodbasene 31. januar FS05PRD-FS08PRD

Publisert 13. des. 2017 08:30 - Sist endret 16. feb. 2018 14:09