2021

Publisert 7. juni 2021 12:33

Vi har et problem med FSWS som fører til ustabilitet i flere tjenester. Både webapplikasjonene på fsweb.no og flere flere av FSWS-tjenestene vil oppleve treghet og ustabilitet, og periodevis feile med feilmelding "Tjenesten xxx svarer ikke". Dette påvirker også enkelte prosesser i FS-klienten, som fremvisning av søknadsdokumenter og utsending av e-post.