2020

Sist endret 2. des. 2020 07:58 av knutlov@uio.no

Driftsproblemer FS

Sist endret 2. des. 2020 08:03 av knutlov@uio.no

Driftsproblemer FS

Sist endret 3. des. 2020 16:46 av knutlov@uio.no

Driftsproblemer FS

Sist endret 5. mars 2020 14:13 av martsag@uio.no

Løst i versjon 3.0.6

Studentbevisappen:  I versjonen for Android vil appen ikke vise noen informasjon dersom studenten ikke ligger inne med bilde ved sin utdanningsinstitusjon. Forventet løst 6. mars - (eller ved at studenten får tatt bilde.)

Sist endret 4. des. 2020 15:24 av knutlov@uio.no

Driftsproblemer FS

Sist endret 7. des. 2020 09:11 av knutlov@uio.no

Driftsproblemer FS, Utskrift DS

Sist endret 13. juli 2020 11:21 av knutlov@uio.no

Det er problemer knyttet til koblingen mot KORR, som igjen skaper problemer med utsending av e-mail. Vi jobber med å finne ut av det.

Sist endret 17. sep. 2020 09:45 av knutlov@uio.no

Det er behov for nedetid for webapplikasjonene i forbindelse med endring  av passord på fs databasebrukere. Vi  regner med ca. 2 timer nedetid for webapplikasjonene, og at det i løpet av disse 2 timene vil være ca. 10 min. nedetid for hver av FS-basene.

 

Vi ønsker å gjøre dette torsdag 24. september fra kl 20:00

Alternative datoer er:

tirsdag 22. september fra kl 20:00

onsdag  23. september fra kl 20:00

 

Dette må gjøres samtidig for alle.

 

Sist endret 14. juli 2022 11:34 av lenkeretter@localhost
Sist endret 29. jan. 2020 15:16 av jjohanse@uio.no
Sist endret 3. feb. 2020 14:29 av jjohanse@uio.no
Sist endret 4. feb. 2020 12:05 av martsag@uio.no
Sist endret 3. feb. 2020 10:57 av seanki@uio.no
Sist endret 7. feb. 2020 11:01 av jjohanse@uio.no
Sist endret 28. mars 2022 16:30 av lenkeretter@localhost
Sist endret 25. feb. 2020 10:19 av kjetihoy@uio.no
Sist endret 15. apr. 2021 08:43 av myriamm@uio.no
Sist endret 17. apr. 2020 10:35 av jjohanse@uio.no
Sist endret 28. apr. 2020 08:34 av jjohanse@uio.no
Sist endret 6. jan. 2020 14:15 av myriamm@uio.no
Sist endret 7. aug. 2020 14:03 av seanki@uio.no

Flere institusjoner melder om feil i rutine FS159.001 (Opprette søkere som student). Vi jobber parallelt for å se om vi kan fikse feilen og for å identifisere studenter som forhindrer rutinen i å kjøre. Vi ber alle som opplever feil av typen ORA-20160: FEIL>> UndervisningsMelding - Kan ikke slette denne undervisningsmeldingen. Studenten er meldt til undervisningsaktivitet for denne enheten melde fra til fs-support@fsat.no. Sørg i så fall for å spesifiserer studietypen(e) problemet gjelder.