FS-kontaktrollen

Alle FS-virksomheter skal ha ett kontaktpunkt for Sikt. Kontaktpunktet skal fortrinnsvis være en e-postadresse lokalt ved FS-virksomheten hvor aktuelle deltagere vedlikeholdes av institusjonen selv.  Kontaktpunktet kalles FS-kontakt.

Personer med FS-kontaktrollen har som ansvar: 

  • å være bindeleddet mellom Sikt og egen virksomhet 

  • ved å koordinere mellom Sikt og egen organisasjon 

  • å formidle informasjon fra Sikt til egen virksomhet 

  • å formidle innspill på vegne av egen virksomheten til Sikt 

  • å delta i erfaringsutvekslingsnettverk for FS-kontakter i teamsrommet FS Forum 

  • å bidra til kartlegginger og standardiseringsarbeid for FS 

Dersom en FS-virksomhet har flere personer som ivaretar FS-kontaktrollen, så kan virksomheten sende én av dem til FS-kontaktforum hver gang dette arrangeres. FS-virksomheten velger selv om dette skal rullere mellom aktuelle personer ut fra kompetanse/tema for enkeltforum, eller om det er en fast person. 

Publisert 9. sep. 2022 09:46 - Sist endret 9. sep. 2022 09:46