Rapportoversikt i forhold til kravspesifikasjon

 

Kravspesifikasjon

Arbeidsbok/view

4.1 1 Gjennomstr�mming A

GST1 B

4.1 1 Gjennomstr�mming A Tilleggsrapport

GSP1 D

4.1 1 Gjennomstr�mming B

GSP9 A

4.1 2 Ferdige kandidater

GSP1 B og E

4.1 3 Ferdige kandidater - gjennomf�ringstid

GSP2 B og GSP3 B

4.1 3 Gjennomf�ringstid i forhold til studentens normerte studietid

GSP2 E og GSP3 E

4.1 4 Ferdige kandidater med utveksling

GSP5 B

4.1 5 Ferdige kandidater - innpass (studieniv�)

GSP6 B

4.1 6 Ferdige kandidater - innpass (fra l�rested)

GSP6 D

4.1 7 Ferdige kandidater - fagvalg i program

EIP1 A

4.2 8 Undervisning - faktorer

SVP1 A

List-rapport 4.2 Studiepoengprod DBH

SVP2 B og D