FS-klienten og Windows 10

Denne siden inneholder oversikt over innmeldte problemer ved bruk av FS-klienten mot programkiosken med Windows 10-maskiner, samt oversikt over workarounds og løsningsforslag. Listen oppdateres fortløpende.

Hvis du opplever andre problemer ved bruk av FS på Windows 10-maskin enn det som er beskrevet her, vil vi gjerne vite om det. Institusjonens FS-kontakt kan sende e-post til fs-support med informasjon om hva som går galt, modell og merke på datamaskinen og brukernavn for brukeren som opplever feilen.

1. Problemer med FS på to skjermer

Beskrivelse av feil

Etter oppgradering til Windows 10 versjon 1803 har flere institusjoner meldt om problemer med at FS-klienten eller andre programmer går i lås når man jobber på to skjermer.

JIRA-sak FSWIN-7
Workaround
 • På vår testmaskin løste problemet seg ved å rulle tilbake Windows til versjon 1709, men vi har fått meldinger om tilsvarende problemer også i versjon 1709. Vi har ingen annen workaround på det nåværende tidspunkt.

2. Problemer med menyer etter oppgradering til Windows 10 versjon 1803

Beskrivelse av feil

Etter oppgradering til Windows 10 versjon 1803 har flere institusjoner meldt om problemer med at menyer i FS-klienten åpner seg tregt eller oppfører seg annerledes enn tidligere. 

JIRA-sak FSWIN-8
Workaround
 • Det ser ut som problemet er knyttet spesifikt til denne Windows-versjonen, og som skaper mange problemer for forskjellige RemoteApp-løsninger. Vi forventer at Microsoft vil løse dette i en kommende oppdatering.

3. Problemer på maskiner med touchskjerm

Beskrivelse av feil

På bærbare maskiner med touchskjerm og Windows 10 har vi opplevd flere forskjellige problemer. Problemene kan oppstå når du bruker PCen uten docking-stasjon, og da også hvis du tar PCen ut av dockingstasjonen mens du jobber.

Du kan oppleve at FS bruker uforholdsmessig lang tid på å åpne bilder (FSWIN-1). Vi har testet det med Student samlebilde, men meldinger tyder på at det gjelder de fleste bilder i FS-klienten.

Tilsvarende kan det ta uforholdsmessig lang tid å utføre operasjoner som i utgangspunktet ikke er veldig krevende for klienten, og at klienten går i heng / blir utilgjengelig (FSWIN-2). Dette kan testes ved f.eks. å taste Ctrl + L i Student samlebilde i søkemodus. 

Vi ser også at FS-bildet kan hoppe mellom forgrunn og bakgrunn, f.eks. at FS-klienten plutselig legger seg foran et annet program på skjermen din (FSWIN-5). 

Alle disse problemene ser ut til å være knyttet til bruk av bærbar PC med touch-skjerm og Windows 10, og kun hvis du åpner klienten fra fanene Prod eller Demo/Test i programkiosken. Åpner du FS fra fanen Desktop i programkiosken, skal ikke disse problemene oppstå.

JIRA-sak FSWIN-1FSWIN-2, FSWIN-5
Workaround
 • Oppdater drivere for touchskjerm til nyeste versjon
 • Hvis dette ikke fungerer, deaktiver touchskjerm og eventuelt touchpad via enhetsbehandling i kontrollpanelet
 • Eventuelt kan du bruke FS i Desktop-modus fra programkiosken

4. Løst: Problemer på enkelte maskiner med touchpad

Beskrivelse av feil

På visse bærbare maskiner med Windows 10 med touchpad kan det oppstå tilsvarende problemer som med touchskjerm. Vi er kun kjent med at dette har vært et problem på laptoper av typen Lenovo T440, og der løste problemet seg ved å oppgradere driveren til touchpaden.

JIRA-sak FSWIN-1FSWIN-2, FSWIN-5
Løsning/workaround
 • Oppdater drivere for touchpad til nyeste versjon
 • Hvis dette ikke fungerer, deaktiver/avinstaller touchpad via enhetsbehandling i kontrollpanelet
 • Bruk eventuelt dockingstasjon eller ekstern mus i stedet for touchskjerm
 • Eventuelt kan du bruke FS i Desktop-modus fra programkiosken

5. Løst: Problemer med at alt innholdet i FS-vinduet blir grått/usynlig

Beskrivelse av feil

På alle Windows 10-maskiner kan det oppstå problemer med at FS-bildet "forsvinner" eller går i grått, når du bytter mellom FS-klienten og et annet program, når du minimerer for deretter å hente opp igjen FS-klienten, eller når du tar en bærbar PC ut av en dockingstasjon, slik at FS-klienten bytter fra stasjonær skjerm til bærbar skjerm.

Dette problemet ligger i Windows-programvaren for ekstern pålogging, og oppstår dersom størrelse på tekst, apper og andre elementer er satt til noe annet enn 100 % under skjerminstillinger (standard fra Windows' side ser ut til å være 150 %).

Vi har ikke klart å gjenskape feilen etter at vi installerte Windowsoppdatering datert 12. september 2017 (KB4038788, OS-build 15063.608)

JIRA-sak FSWIN-3
Løsning
 • Kontakt din IT-avdeling og sjekk om du har fått oppdatering KB4038788 installert, og kjør eventuelt Windows update
 • Sett eventuelt størrelse på tekst, apper og andre elementer til 100 %

6. Problem med hyppige uforutsigbare FS-krasj

Beskrivelse av feil

Ved overgang til Windows 10 kan enkelte brukere oppleve at FS-klienten oftere enn før krasjer med meldingen "fs.exe has stopped working". Dette ser ut til å skje særlig i forbindelse med tunge rapport- eller rutinekjøringer. Det ser også ut til å skje uforutsigbart, dvs. at hvis du kjører samme rapport med samme utvalg flere ganger etter hverandre, vil den ikke nødvendigvis krasje hver gang.

Vi kjenner ikke årsaken til at dette skjer, men jobber med å finne en løsning. Vi er i ferd med å teste ut en betaversjon av FS-klienten som er skrevet i en ny versjon av utviklingsverktøyet som brukes til å lage klienten, for å se om vi har samme problemer der.

 

JIRA-sak FSWIN-4
Workaround
 • Vi har foreløpig ingen løsning på dette problemet. FS-kontakten på institusjonen kan melde saken til FS-support. Det er viktig at vi får informasjon om hvilke brukere det gjelder (brukernavn og domene i programkiosk, samt FS-brukernavn) hva slags PC som brukes (merke/modell, bærbar/stasjonær, med eller uten touchskjerm, touchpad og dockingstasjon), eksakt hvilken windowsversjon som er installert. Vi trenger også informasjon om hvilke bilder/rapporter/rutiner problemene oppstår i, gjerne med konkrete eksempler på data og utplukk, og om problemene har oppstått eller forverret seg etter oppgradering til Windows 10.

 

Publisert 1. nov. 2017 11:23 - Sist endret 17. des. 2019 09:52