E-post fra FS havner i spam

Fra årsskiftet 2017 har det vært en utfordring for enkelte institusjoner at epost fra FS til googlekontoer havner i spamfilteret til Google. Årsaken til dette ser ut til å være at mailserveren som sender ut mail fra FS ligger på UiO-domenet, mens avsender for eposten er på en annen FS-institusjon. Dette er slik FS alltid har sendt epost, men sannsynligvis oppdaterer Google sine metoder for å finne spam. Vanlig spam sendes på tilvarende måte via ulike mailservere ulike steder i verden og derfor tolker Google disse FS-mailene som spam.

Det finnes to måter å omgå problemet på, og vi anbefaler alternativ 1:

Alternativ 1: Rekonfigurere utsending av mail fra FS (skrevet av USIT)

USIT drifter en rekke FS-databaser for sektoren og disse er konfigurert til å bruke UiO sin smtp-server for utsendelse av epost. Det er et økende problem at disse epostene betraktes som "spam" av tilbydere av eposttjenester som f.eks Google Mail. Dermed opplever studenter og andre at de ikke mottar eposter som er sendt fra FS.

Løsningen på problemet er at dere endrer oppsettet i FS slik at mail sendes ut fra deres egen smtp-server og ikke lenger fra UiO sin.

Dette gjøres som følger i den rekkefølge som er angitt:

1) Åpning av ACL'er hos dere

Nettverket hos dere må konfigureres slik at det tillates trafikk på port

25 fra 129.240.119.0/25 til deres egen smtp-server.

Forklaring: Alle FS-databasene våre kjører på maskiner i nettverket

129.240.119.0/25 og disse må få lov til å "snakke" med smtp-serveren hos dere.

2) Åpning av ACL i FS-databasen

Så må dere sende epost til oracle-drift@usit.uio.no og be om at det legges inn ACL slik at databasebrukeren FS kan snakke på port 25 til smtp-serveren hos dere for databasen som dere kjører i, f.eks "FSNTNU".

Her må dere angi navnet på smtp-serveren hos dere.

3) Endring i systemklienten

Tilslutt må dere endre i FS-system klienten slik at epost ikke lenger sendes ut via "smtp.uio.no" men med smtp-serveren som dere har hos dere.

Når dette er gjort vil utsendelse av epost fungere mye bedre.

Alternativ 2: Bruker SPF-oppslag

USIT har derfor definert et SPF oppslag på spf.uio.no. Dette oppslaget er oppdatert med det tjenerne USIT bruker til å sende e-post. Dette kan institusjonene som har problemer benytte.

Oppslaget er:

dig spf.uio.no TXT

Publisert 1. nov. 2017 12:41 - Sist endret 8. aug. 2019 09:22