04 Kontroller og last opp dokumentasjon

I dette steget får søkeren se opptakskravene til kurset. Han vil også få informasjon om tidligere GSK-vedtak, innhentede NVB-dokumenter, og om resultatutveksling, dersom det er relevant. Dersom søkeren må laste opp dokumentasjon i tillegg til dette, får han også mulighet til det.

Skjermbilde fra EVUweb som viser eksempel på hvordan dokumentasjonssteget ser ut. Her vises opptakskravene for kurset, informasjon om resultatutveksling, samt tidligere GSK-vedtak.

Opptakskrav

Øverst i steget vises tekstlig beskrivelse av opptakskravene for kurset, og/eller lenke til ekstern nettside med beskrivelse av opptakskravene dersom dette er lagt inn i FS. For mer informasjon om hvordan du legger inn opptakskrav, se dokumentasjonen for etterutdanningsmodulen i FS.

Informasjon om generell studiekompetanse og elektroniske vitnemål

Dersom kurset har krav om generell studiekompetanse, viser vi følgende informasjon:

  • Dersom søkeren har et gyldig GSK-vedtak i FS, eller vi klarer å hente et gyldig GSK-vedtak fra Samordna opptak, får søkeren beskjed om at han ikke trenger å laste opp dokumentasjon på dette.
  • Dersom det ikke finnes et gyldig GSK-vedtak hverken i FS eller hos Samordna opptak, sjekker vi om det ligger ett eller flere elektroniske vitnemål fra NVB i FS. Dersom ett av disse er markert med at de gir GSK, viser vi samme melding som over, i tillegg til at vi lister opp vitnemålsnumrene vi har hentet inn. Hvis ingen av vitnemålene gir GSK, får søkeren beskjed om at hun må laste opp dokumentasjon på GSK, men vi viser fortsatt en liste over vitnemålene som er innhentet. Foreløpig innhenter vi ikke elektroniske vitnemål fra NVB
  • Dersom det ikke finnes hverken gyldig GSK-vedtak eller elektroniske vitnemål, får brukeren beskjed om at han må laste opp dokumentasjon på GSK.

Utsnitt av skjermbilde fra EVUweb som viser hvordan dokumentasjonssteget ser ut for en søker som har elektronisk vtinemål i FS

Laste opp dokumentasjon

I opplastingsfeltet vises informasjon om maks filstørrelse og gyldige filtyper. Institusjonen kan styre hvilke filtyper som kan benyttes i bildet Webapplikasjon - Modulvalg, modul DOKARKIV, egenskap OK_FILER. Det er kun mulig å laste opp filtyper som er oppgitt

Modulegenskap OK_FILER

Maks filstørrelse er ikke mulig å stille inn.

Over opplastingsfeltet vises også tekstlig beskrivelse av opptakskrav, eventuelt lenke til informasjon av opptakskrav,  dersom disse er oppgitt på kurset (se brukerdokumentasjon for underbildet Krav i Etterutdanningskurs samlebilde).

Det er mulig å dra og slippe dokumenter rett i opplastingsfeltet, eller brukeren kan trykke på feltet for å bla igjennom og finne filer på sin datamaskin. På mobile enheter kan brukeren også ta bilde av et papirdokument og laste det direkte opp.

Det er mulig å laste opp flere filer samtidig. Hvis opplastingen feiler for én eller flere filer, gir applikasjonen en feilmelding.

 

 

Opplastede filer blir automatisk knyttet til søknaden. Dersom søkeren ønsker å legge til tidligere opplastede dokumenter, kan hun gjøre det ved å krysse av ved siden av dokumentet.

Slette dokumenter

Ved siden av hvert dokument, vises et søppelbøtteikon. Brukeren kan klikke på dette ikonet for å slette et dokument helt. Søppelbøtteikonet vises ikke dersom dokumentet er markert som sperret mot sletting, eller dersom det er knyttet til en annen søknad i etterutdanningsmodulen, søknadsmodulen eller godkjenningsmodulen i FS.

Dokumentasjonssteget vises bare for kurs med opptakskrav

I FS-klienten kan du angi om kurset skal ha opptakskrav. Dette gjør du i Etterutdanningskurs samlebilde, underbilde Krav. Dokumentasjonssteget vises bare hvis minst ett av følgende felter er satt til J:

  • GSK-krav
  • Krav om høyere utdanning
  • Krav om praksis
  • Andre krav

Visning av mangler på søknaden

Hvis en saksbehandler har registrert en eller flere mangler på søknaden, vises det et  varsel i dokumentasjonssteget:

Planer for videre utvikling

Redesign

Dokumentasjonssteget skal redesignes med tanke på at det nå vises mye forskjellig informasjon om forskjellige typer elektronisk dokumentasjon.

Relevant arbeidserfaring

Dersom kurset har opptakskrav om relevant praksis, skal det være mulig å oppgi nøkkelinformasjon om arbeidsforholdet, samt knytte det til dokumentasjon for arbeidsforholdet.

Søkeren får oversikt over tidligere registrert arbeidserfaring, og kan legge til dokumentasjon for arbeidserfaringen.

Skjermbilde fra EVUweb som viser registrering av arbeidserfaring i påmeldingssekvensen

Søkeren skal kunne knytte tidligere arbeidserfaring til søknaden:

 

Skisse som viser registrering av arbeidserfaring i påmeldingssekvensen

Søkeren kan redigere og legge til ny arbeidserfaring, og laste opp dokumentasjon for arbeidserfaringen:

Skjerbilde fra EVUweb som viser hvordan det ser ut når søkeren legger til relevant arbeidserfaring

Publisert 11. mai 2018 15:30 - Sist endret 6. nov. 2019 14:13