04 Kontroller og last opp dokumentasjon

I dette steget får søkeren mulighet til å knytte dokumentasjon til søknaden.

Dokumentasjonssteget vises kun dersom det er behov for det

Dokumentasjonssteget vises bare hvis minst ett av følgende felter er satt til J i underbildet Krav i Etterutdanningskurs samlebilde:

  • GSK-krav
  • Krav om høyere utdanning
  • Krav om praksis
  • Andre krav

I tillegg må Automatisk tilbud være satt til N i Etterutdanningskurs samlebilde. For mer informasjon, se Registrere grunnlagsdata for søknad, påmelding og opptak.

Institusjonen kan begrense tillatte filtyper

Institusjonen kan styre hvilke filtyper som kan lastes opp i EVUweb i bildet Webapplikasjon - Modulvalg, modul DOKARKIV, egenskap OK_FILER. Det er kun mulig å laste opp filtyper som er oppgitt her.

Modulegenskap OK_FILER

Maks filstørrelse er 15 MB

EVUweb har et tak på filstørrelse på 15 MB. Dette kan ikke endres av institusjonen.

Visning i EVUweb

Dokumentasjonssteget er delt inn i flere seksjoner. Hvilke seksjoner som vises, er avhengig av hvilke typer opptakskrav som er angitt i FS-klienten (se over).

Skjermbilde fra EVUweb som viser dokumentasjonssteget slik det fremstår for en ny bruker

Opptakskrav, mangler og begrensninger for opplasting

Detalj av skjermbilde fra EVUweb som viser opptakskrav for et eksempelkurs

Øverst i steget vises tekstlig beskrivelse av opptakskravene for kurset, og/eller lenke til ekstern nettside med beskrivelse av opptakskravene dersom dette er lagt inn i FS.

Ved å klikke på spørsmålstegnet øverst til høyre i informasjonsboksen, får brukeren informasjon om hvilke filer som kan lastes opp:

Skjermbilde fra EVUweb som viser popup med informasjon om tillatte filtyper og maks filstørrelse

Institusjonen bestemmer selv hvilke filtyper som kan benyttes (se over). Maksimal filstørrelse vil alltid være 15 MB.

Når søknaden er registrert, kan saksbehandlere registrere mangler på søknaden og sende mangelbrev til søkeren. For mer informasjon, se dokumentasjonen for etterutdanningsmodulen i FS-klienten. Dersom det er registrert minst én mangel på søknaden, vises disse i stedet for opptakskravene:

Skjermbilde fra EVUweb: Detalj av dokumentasjonsteget som viser informasjon om en mangel som saksbehandleren har registrert på søknaden

Hvis søknaden har mangler, må søkeren klikke på spørsmålstegnet øverst til høyre i informasjonsboksen for å se opptakskravene:

Skjermbilde fra EVUweb3: Popup med opptakskrav og informasjon om begrensninger for opplasting

Generell studiekompetanse

Dersom kurset har krav om generell studiekompetanse, vil EVUweb sjekke om det finnes et gyldig GSK-vedtak i FS eller hos Samordna opptak. Hvis et slikt GSK-vedtak finnes, viser vi melding om dette:

Skjermbilde fra EVUweb som viser en melding om at Generell studiekompetanse er godkjent

Samme melding vises hvis brukeren har minst ett NVB-vitnemål lagret i FS som gir generell studiekompetanse.

Dersom søkeren hverken har GSK-vedtak eller et vitnemål som gir GSK, vises en liste over eventuelle NVB-vitnemål som ligger i FS, og brukeren får mulighet til å laste opp dokumenter:

Skjermbilde fra EVUweb som viser dokumentasjonssteget for en søker som ikke har GSK

Dokumenter lastet opp under denne kategorien, får dokumenttype GSKDOK i FS.

2.3 Høyere utdanning

Dersom kurset har krav om høyere utdanning, vises en lenke til informasjonsside om resultatutveksling. Søkeren kan også laste opp digital dokumentasjon for institusjoner som ikke er omfattet av resultatutvekslingen.

Skjermbilde fra EVUweb som viser høyere utdanning-seksjonen av dokumentasjonssteget

Dokumenter lastet opp under denne kategorien får dokumenttype KARVIT i FS.

2.4 Arbeidserfaring

Dersom kurset har krav om relevant arbeidserfaring, får brukeren anledning til å legge til dette, samt laste opp vedlegg (arbeidsattester). Det er obligatorisk å laste opp vedlegg for hver oppføring.

Skjermbilde fra EVUweb som viser registrering av arbeidserfaring

Skjermbilde fra EVUweb som viser grensesnittet for å legge til ny arbeidserfaring

Dataene og dokumentene blir tilgjengelig i underbildet Praksis i kursdeltakelsebildet i FS-klienten.

Annet

Hvis kurset har andre opptakskrav, viser en enkel dokumentopplaster under overskriften Annet:

Dokumenter lastet opp under denne kategorien, får dokumenttype ANNET i FS.

Generelt om filopplasting

Under alle kategoriene, kan søkere laste opp filer og velge fra tidligere opplastede filer i samme kategori. Ved siden av hvert dokument, vises et søppelbøtteikon. Brukeren kan klikke på dette ikonet for å slette et dokument helt. Søppelbøtteikonet vises ikke dersom dokumentet er markert som sperret mot sletting, eller dersom det er knyttet til en annen søknad i etterutdanningsmodulen, søknadsmodulen eller godkjenningsmodulen i FS.

Grensesnittet i EVUweb for å legge til og slette tidligere opplastede dokumenter

 

Publisert 11. mai 2018 15:30 - Sist endret 1. apr. 2020 15:34