05 Rutine FS200.003 Endring av Stedkode

Denne rutinen brukes til å endre stedkode for et sted. Den endrer kun kodeverdien, ikke navnet på stedet.


FS200.003 Endring av stedkode

Rutinen kjøres ved at du angir Gammel stedkode og Ny stedkode. Den nye stedkoden kan ikke være i bruk fra før av. Rutinen vil gå gjennom hele FS-basen og erstatte den gamle kodeverdien med den nye. I rapportvinduet får du status over antall rader som er endret og antall rader som gjenstår. Hvis verdien under Antall rader gjenstår er annet enn 0, må du manuelt endre denne tabellen.

Det er også mulig å slå sammen eksisterende steder, men da må stedsnavnet være likt på begge de oppgitte stedene.

Emneord: fs200.003
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 28. mars 2022 20:25