02 Studentopplysningsrapporter

Tre rapporter er laget for å gi samlet oversikt over de fleste sentrale opplysninger i FS om enkeltstudenter: 

  • FS201.001 Studentopplysninger  
  • FS201.002 Studentopplysninger - innsynsrett
  • FS201.006 Studentopplysninger - med utdanningsplan 

For enkeltstudenter bestilles alle rapporter ved at man oppgir studentens fødselsnr. FS201.001 kan også bestilles for en gruppe studenter samlet på en fnr-fil. Filen vil kunne produseres fra en hvilken som helst annen rapport eller skjermbilde som inneholder personer, ved å lagre innholdet som flettefil med fnr. Les mer om flettefiler i denne delen av brukerdokumentasjonen.

FS201.001 Studentopplysninger

I 201.001 kan man spesifisere om man ønsker bare gyldige (tellende) vurderinger tatt med, og om man bare ønsker å se siste forekomst av semesterregistrering. Hvis en ønsker resultatene gruppert etter planen er det et alternativ i tillegg til kullgruppert. Vurderingsmeldingene er grupper avhengig om de inngår i utdanningsplan eller ikke, studieprogrammet vil være overskrift. Kvalifikasjoner som vises frem tar hensyn til eventuell navnehistorikk.

FS201.001 Studentopplysninger

FS201.002 Studentopplysninger - innsynsrett

I FS201.002 - som tenkes brukt når studenter krever innsyn i egne data i FS - kommer alle registreringer med, og man kan holde ikke-tellende vurderinger utenfor om man ønsker. For øvrig gir de to rapportene omtrent samme informasjon. Denne omfatter alle sentrale og viktige studentopplysninger, så som statsborgerskap og hjemstedskommune, hjemsted- og studieadresser, oppnådd generell studiekompetanse, merknadstekst for studenten, opptak (studieretter), vurderingsmeldinger, vurderingsresultater med vekttallsuttelling og semesterregistreringer. 

FS201.002 Studentopplysninger - innsynsrett

FS201.006 Studentopplysninger - med utdanningsplan 

Utplukk Studieprogram, kan avgrense utplukket til studieretning og kull.

Utplukk: fnr-fil: Man kan importere en forhåndsdefinert fil; ev. kan resultatet fra denne også avgrenses ytterligere ved å filtrere på studieprogram, studieretning og ev. kull.

Vurderingsprotokoll oversikten er delt i tre grupper:

  • Emner som inngår i gitt utdanningsplan
  • Emner som inngår i annen utdanningsplan (kun planer for aktive studenter eller studenter med status FULLFØRT eller PERMISJON)
  • Emner som ikke inngår i noen utdanningsplan (som tilfredsstiller kravene over)

Vurderingsresultater som er satt manuelt ugyldig vises med en tekst om at de er manuelt ugyldige.

Kvalifikasjoner som vises frem tar hensyn til eventuell navnehistorikk.

Rapporten viser også merknader som er lagt inn i Student samlebilde, fanene Mrk og MrkR.

FS201.006 Studentopplysninger - med utdanningsplan
FS201.006 Studentopplysninger - med utdanningsplan

 

Emneord: fs201.001, fs201.002, fs201.006
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 03:30