SVP1 Undervisningsfaktorer

Hovedformål med rapporten: Rapporten gir en oppsummering av ulike faktorer ved et emne, obligatoriske oppgave, partiundervisning, antall studenter, stryk og snittkarakter.

Datakilde/Data Source: SVP_Studentvurderingskombinasjonsprotokoll

Populasjon: Emner og ulike attributter knyttet til emne i et semester.

Ark

A Undervisningsfaktorer: Inneholder informasjon om emner og ulike attributter knyttet til emne i et semester

Elementer i rapporten

DIM_EMNE: Oblig; Vurdkomb

DIM_KARAKTERREGEL: Kartallstd

DIM_SEMESTER: Terminkode

DIM_STED_emne: Fak navn emne; Int navn emne

DIM_STUDIENIVA_emne: NSD gruppe bsk emne; NSD nivå emne

FAK_STUDENTVURDKOMBPROTOKOLL: Årstall; Emnekode; Parti; Personløpenr; Studieprogramkode; Vurdresstatkode

Kalkulasjoner:

Antall studenter ABS: COUNTD(IF(CONTAINS("A,B,S",[Vurdresstatkode])) THEN [Personløpenr] END)

Antall studenter AS: COUNTD(IF(CONTAINS("A,S",[Vurdresstatkode])) THEN [Personløpenr] END)

Snittkarakter: sum([Kartallstd]*(IF ([Vurdresstatkode] = 'B' AND [Kartallstd] >= 1 AND [Kartallstd] <= 5) THEN 1 ELSE 0 END))/SUM((IF ([Vurdresstatkode] = 'B' AND [Kartallstd] >= 1 AND [Kartallstd] <= 5) THEN 1 END)*[Number of Records])

 

Publisert 15. juli 2019 10:33 - Sist endret 15. juli 2022 00:53