Nyheter

Publisert 30. mai 2022 11:39

Den nye FS-plattformen ble lansert i mars 2022, og inneholder akkurat nå to APIer, Gemini og FS-APIet. Nye APIer blir lagt til etter hvert. Hva betyr dette, og hva skjer videre?

Publisert 29. mars 2022 07:16

Du merket kanskje at forsiden på fellesstudentsystem.no ble litt annerledes 25. mars 2022? FS-plattformen fikk en stille lansering, men har fått sin plass på forsiden til fellesstudentsystem.no 

Publisert 26. mars 2021 07:38

FS Brukerforum ble i år for første gang avholdt som et heldigitalt arrangement. Det var godt over 5oo påmeldte FS-brukere som sammen delte to dager med variert og innholdsrikt program.

Publisert 22. mars 2021 13:07

Rapporten gir en oppsummering av 2020 og arbeid som er utført på tjenester som dekkes av FS-kontingenten, Vitnemålsportalen, enkeltstående oppdrag og internasjonale prosjekter på det studieadministrative området.

Publisert 18. feb. 2021 11:51

Tjenesteråd for studieadministrasjon har jobbet frem et veikart som legger føringer for hva det skal jobbes med i årene som kommer. Særlig spennende i år er våre to nye store prosjekter.

Publisert 26. nov. 2020 14:50

Digitaliseringsstyret bevilget i sitt møte 19. november 12,4 millioner kroner til videreutvikling av Arbeidslivsportalen. Utviklingsfase 2 på Arbeidslivsportalen vil derfor starte opp rett over nyttår.

Publisert 17. nov. 2020 11:52

Veikart for videreutvikling, modernisering av Folkeregisteret og statistikk var noen av ingrediensene da representanter for alle institusjoner som bruker FS samlet seg til erfaringsutveksling og faglig påfyll.