Innloggingsproblemer i FS eller man blir "kastet ut" av FS

På denne siden finner du informasjon som bør sendes med saker knyttet til påloggingsutfordringer, informasjon vi trenger for å kunne avgjøre om saken må sendes til drift eller ikke.

Fint om du leser dette før du sender inn saker om påloggingsproblemer til Unit.

Spørsmål vi ber deg gå igjennom for å samle mest mulig informasjon om problemet

1. Oppstår problemet etter innlogging i programkiosken, ved pålogging til FS-prod? Skjer det samme ved innlogging til demo?

Dersom feilmeldingen under kommer, skjer det både i prod og demo? 


2. Har dere forsøkt å logge helt ut av FS og ut av portalen, via knappene som vist i bildet?


3. Får brukeren, som har problemet, logget seg inn på en PC til en person som ikke har problemet? Forsøk både å logge inn på programkiosken og FS med egen bruker, deretter forsøke å la en annen logge på kiosken, og så forsøke å logge inn på FS.

4. Be en annen, som ikke har problemer, logge inn på PC-en til den som har problemer, og forsøke det samme som i punkt 3.

5. Er det slik at dette er et problem som plutselig har oppstått for brukere som ikke tidligere har hatt problemet, eller er det nye brukere?

6. Skjer problemet alltid ved pålogging, eller kun av og til? Hvis det ikke skjer hver gang;

  • skjer det på bestemte tidspunkt på dagen?
  • ved innlogging på bestemte PC'er?
  • dersom man har flyttet PC`en fra et nettverk til et annet?
  • dersom man bytter maskin (f.eks. har jobbet på hjemmemaskin og så bytter til jobbmaskin)?

Forsøk å beskriv så nøye som mulig dersom dere finner noen systematisk som kan være til hjelp for å spore dette. 

7. Dersom det er mistanke om at problemet er knyttet til PC/mac. Beskriv merke, modell, windowsversjon/operativsystem, bærbar/stasjonær, touch/ikke touch, nettleser ved innlogging (chrome, explorer, safari), tilleggsprogrammer, evt andre ting som er spesielt med maskinvaren.

8. Er det andre momenter dere mener kan være relevante for saken?

Publisert 20. sep. 2019 09:29 - Sist endret 30. okt. 2019 14:48