Finne riktig databaseinstans

Når man skal melde feil til fs-support er det mange ganger nødvendig å oppgi hvilken databaseinstans man er logget inn på.

For å kunne håndtere svært mange brukere, er FS satt opp på en rekke ulike databaseinstanser. Særlig i tilfeller hvor ulike brukere ved samme institusjon opplever at FS fungerer ulikt, er det viktig for feilsøkingen at vi vet hvilken databaseinstans man er logget inn på.

For å finne ut av hvilken instans man er logget på, kan man når man har åpnet et bilde eller en rapport gå til Fil og Eksporter data. 

Deretter velge en datafil og trykke ok.

Deretter høyreklikker man på f.eks. Documents og velger Properties. Da finnes databaseinstansen under Security. Her TSFS19.

Publisert 14. des. 2020 00:37 - Sist endret 14. des. 2020 00:37