04 Søkerens/studentens begrensninger i EVUweb, Søknadsweb, Studentweb, Samordna Opptak og Studentbevisappen

EVUweb

En søker som er registrert med sanksjon kan alltid logge seg på og registrere søknader i EVUweb som normalt.

Det gis ingen varsel til søkeren om at han/hun er registrert med en sanksjon.

Samordna opptak

En søker som er registrert med sanksjon kan alltid logge seg på og registrere søknader i Samordna opptak som normalt. Det gis ingen varsel til søkeren om at han/hun er registrert med en sanksjon.
Merk at at annet saksbehandlerorgan ikke ser lokale sanksjoner fra andre institusjoner, men en unngår opprettelse av student/studierett via rutinen 159.001 (endring kommer med databaseoppgradering FS8.2.7 (flis07) høst 2020. Behandlerrollen ser altså ikke merknaden om sanksjon når Behandlerrollen ikke er det samme som Tilbudsrollen.

Studentbevisappen

Så lenge registerkortet (studenten har semesterregistrert seg i Studentweb og har betalt semesteravgift) for gjeldene termin fremdeles er gyldig etter sanksjonen, så er studentbeviset også gyldig. Hvis registerkortet settes til ugyldig=J så vises heller ikke gyldig studentbevis, da det ikke er direkte avsjekk mot selve sanksjonen. 

Søknadsweb

En søker som er registrert med sanksjon kan alltid logge seg på og registrere søknader i Søknadsweb som normalt.

Det gis ingen varsel til søkeren om at han/hun er registrert med en sanksjon.

Studentweb

En student som er registrert med sanksjon kan alltid logge seg på i Studentweb. 

Det gis ingen varsel til studenten om at han/hun er registrert med en sanksjon, men i noen tilfeller vil ikke studenten kunne melde seg til undervisning og/eller eksamen:

Kode Kan melde seg opp til vurdering? Kan melde seg opp til undervisning? Annet

KARANTENL

Ja

Ja

 

INFOUTV

Ja

Ja

 

UTESTENGL

Nei, avhengig av om sanksjonen gjelder:

a) alle studier
b) kun for aktuelt studieprogram
c) kun for studieprogram merket med studie-klassifikasjon

Følgende tilbakemelding kommer i Studentweb: 

Eksamen
Du kan ikke melde deg til eksamen i dette emnet pga sanksjon.

Nei, avhengig av om sanksjonen gjelder:

a) alle studier
b) kun for aktuelt studieprogram
c) kun for studieprogram merket med studie-klassifikasjon

Følgende tilbakemelding kommer i Studentweb: 

Undervisning
Du kan ikke melde deg til undervisning i dette emnet pga sanksjon.

Studenten får opprette faktura for betalingsopplysninger.

Studenten får fullføre registreringssekvensen i Studentweb

EKSAMEN

Nei

Ja

 

USKIKKET

Nei, ikke på studier med aktuell klassifikasjon

Nei, ikke på studier med aktuell klassifikasjon

 
Publisert 1. aug. 2018 11:26 - Sist endret 4. jan. 2022 18:08