Hvordan teste resultatutveksling?

 1. Åpne for resultatutveksling demobasen i bildet WebApplikasjon - Modulvalg:
  -Aktiv settes J for Modulkode RESUTVEKSL
  -Aktiv settes N for Egenskap RESERVER
 2. Opprett følgende testpersoner i demobasen.

  Testperson 1:
  Fornavn: Testperson1
  Etternavn: Resultatutveksling
  Fødselsnummer: 015361 12185
  Denne personen har vurderingsresultater fra institusjon: 216 HiSF som skal hentes.
  Emne: 216 RES-100

Testperson 2:
Fornavn: Testperson2
Etternavn: Resultatutveksling
Fødselsnummer: 195883 12510
Denne personen har vurderingsresultater fra institusjon: 214 HiNT som skal hentes
Emne: 214 RES-OAL

 1. Før testen kan utføres må du registrere testpersonene som personer i bildet Person. Hvis personen skal bruke Studentweb må vedkommende være opprettet som Student i tillegg.
 2. Studenten må ha gitt akseptanse i Studentweb eller legges inn med forekomst i bildet Akseptanse for Person i Semesterregistreringsmodulen.
 3. Opprett ny godkjenningssak i bildet Godkjenningssak samlebilde for testpersonene, med Status behandling: BEHANDLES
 4. Trykk knappen "Hent ekstern norsk utdanning"
 5. Det vises da en firkant med strek og teksten Bestilt dato+klokkeslett
 6. Når jobben er fullført vil det vises i bildet Resultatbestilling. Dette kan ta inntil 5 minutter. Bildet Resultatbestilling får man frem ved å trykke firkanten med strek eller fra menyen i Godkjenningsmodulen under bilder
 7. Åpne bildet Person Eksternstudium for testpersonen ved å trykke knappen Eksternstudium i Godkjenningssak samlebilde.
 8. I fanen Resultater skal nå emnet fra henholdsvis HiSF eller HiNT være opprettet.
 9. Selve Godkjenningssaken kan nå behandles ferdig på ordinær måte.
 10. Skal man gjøre en dypere testing kan man hente endringer i testpersonenes vurderingsprotokoll og ev. nye grader oppnådd ved testpersonens opprinnelige institusjon, etter første import av resultater. Disse endringene må legges inn ved den institusjonen studenten har studert ved tidligere, etter første import. Derfor må man da kontakte n FS-kontakt på denne institusjonen slik at denne legger inn endringer eller nye forekomster, og man sjekker om disse resultatene kommer over ved neste import.
Publisert 5. okt. 2017 15:15 - Sist endret 5. okt. 2017 15:22