Kort om resultatutveksling

Resultatutveksling mellom institusjonene hjemles i personopplysningsloven §8 (behandling/utlevering av persondata basert på samtykke fra den registrerte).

Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student har oppnådd ved andre utdanningsinstitusjoner. Når en student via Studentweb samtykker til at resultater kan hentes for han/henne, kan en studiekonsulent initiere overføring av resultater fra alle FS-institusjoner i Norge som har godkjent at de deler resultater.

Henterutinen vil spørre hver eneste FS-institusjon de følgende spørsmål:

  1. Deler denne institusjonen resultater?
  2. Har studenten gitt samtykke til henting av resultater?
  3. Har denne institusjonen beståtte resultater for den gitte studenten?

Hvis svaret er ja på alle spørsmålene, så vil beståtte vurderingsresultater og oppnådde kvalifikasjoner hentes og legges inn i bildet Person eksternstudium i den lokale FS-basen.

Publisert 5. okt. 2017 15:27 - Sist endret 3. mai 2018 13:27