Hvordan initieres henting av resultater?

Hente resultater for enkeltperson og enkeltsøkere

Import av resultater for enkeltstudenter gjøres:

  • i bildet Godkjenningsak samlebilde, knapp Hent ekstern norsk utdanning eller
  • i bildet Person Eksternstudium, knapp Hent ekstern norsk utdanning. 

Import av resultater for enkeltsøkere gjøres:

  • i bildet Søknad samlebilde eller Søknad samlebilde NOM, knapp Hent ekstern norsk utdanning

Henterutinen jobber i bakgrunnen av FS og derfor må man vente til den er ferdig før resultatet foreligger i bildet Person Eksternstudium. Fra Søknad samlebilde/Søknad samlebilde NOM kommer man rett til Person Eksternstudium ved å trykke på knappen Vis, som står ved siden av knappen for Hent ekstern utdanning. Det kan ta inntil 1 minutt å hente resultatene. Grunnen til dette er at den må gjennomgå ca 50 databaser for å finne vurderingsresultater og oppnådde kvalifikasjoner.

Hente resultater for "alle" søkere i et opptak

Institusjonene kan sette opp en nattjobb, FS154.001 Import av eksterne resultater, som automatisk henter eksterne resultater for søkere som har samtykket til resultatutveksling. Opptaket må i tillegg ha status på saksbehandlingsfasen = 'J'. Nattjobben  kjører komplett overføring en gang pr uke (startes hver fredag kveld). I tillegg kjøres det en endringsoverføring hver kveld søndag til torsdag som henter informasjon for nye søkere. Jobben vil kjøre for VÅR-opptak frem til 01.02, og for andre opptak frem til 01.09. For hver jobb tas det vare på en oversikt over hvilke søkere som overføring er bestilt for.

 

Hvor vises innhentede resultater?

Resultatene blir lagt i Person eksternstudium. Resultater som innhentes vil ha en forekomst pr institusjon og de ulike vurderingene vises i fanen "Resultater". Her fremkommer kategori (Kvalifikasjon, Emne osv), kode og navn (norsk, engelsk), tittel  på oppgaver, termin, omfang og resultat.

Endringer/nye resultater

Resultatutveksling er basert på at tjenesten henter de resultater som foreligger på et bestemt tidspunkt. Det vil si at det ikke igangsettes automatisk henting av resultater hvis

  • Flere vurderingsresultater er kommet til
  • Ny grader er oppnådd og registrert
  • Karakterer er forbedret

Studenten må derfor melde fra når det har kommet til nye resultater og/eller grader. Disse vil importeres ved neste henting. FS vil melde fra hvis det innhentes endrede resultater.

Emneord: fs154.001, Nattjobb, Resultatutveksling, Eksternstudium, import
Publisert 5. okt. 2017 15:12 - Sist endret 29. mars 2022 19:50