Fusjoner og resultatutveksling

Resultater som er hentet fra en institusjon før en fusjon vil etter fusjonen komme over på nytt ved neste henting.

Eksempelvis kan det tidligere være hentet resultater fra HiSF. Ved ny henting vil de samme resultatene komme fra HVL, slik at resultatene ligger dobbelt. Siden resultatene som kom fra HISF allerede kan være tatt i bruk i ulke sammenhenger, kan ikke de gamle resultatene slettes sånn uten videre. Unit jobber med å rydde i dette, men det bli en flertrinnsjobb hvor vi må sjekke konsekvenser etter hvert som vi går fram. Vi antar at mye av dette kan ryddes uten særlig problemer, men at noe er mer komplekst og trenger mer tid for å finne ut av.

Publisert 24. mai 2017 09:39 - Sist endret 21. aug. 2018 17:02