Feil i overføring

Dersom du ikke får over forventede resultater for en student kan det skyldes flere faktorer:

  1. Databasene som det hentes fra er nede. Dette skal logges og tjenesten skal automatisk prøve igjen ved samme tid neste dag. Du vil også se i FS at overføringen ikke ble vellykket.
  2. For grader: Dato_Utlev_Vitn i OPPNADD_GRAD_PROT er ikke satt til en dato som er mindre enn hentedato.
  3. Institusjonen du skal hente fra har reservert seg mot utveksling. Dette skal i så fall logges så man kan sjekke.
  4. Dersom studenten er utenlandsk: Studenten kan fortsatt ha et midlertidig fødselsnummer hos institusjonen du skal hente fra, mens din institusjon nå har det virkelige fødselsnummeret. Eneste løsning er da å be studenten om å be institusjonen han/hun kom fra om å oppdatere fødselsnummer i sine systemer.
Publisert 5. okt. 2017 15:10 - Sist endret 5. okt. 2017 15:10